Paranı ver, gönlünü ver, selam ver, canını ver ama sırrını verme.

Günleri say, servetini say, büyüklerini say ama yerinde sayma

Emek ver, kulak ver, bilgiver, ama hiçbir zaman boş verme

Eşini beğen, işini beğen, aşını beğen ama kendini beğenme

Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol, bulucu ol ama bölücü olma

Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle ama kin besleme

Hedefe koş, cihada koş, yardıma koş ama ortak koşma

Davet et, hayret et, affet, tevbe et ama ihanet etme

Okumaktan zarar gelmez, oku ama lanet okuma

Rakibini geç, sınıfını geç ama gülüp geçme

Yaklaş, konuş, tanış ama uzaklaşma

Süslen, uslan ama yaslanma

Doğrul, devril ama eğilme

İtil, atıl ama satılma.