Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
Sayfa 1 Toplam 12 Sayfadan 12311 ... SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 116 Sayfa bulundu

Konu: Tasavvuf ve marifetullah

 1. #1
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni

  Tasavvuf ve marifetullah

  Konumuza buradan devam ederiz inşaallah..yeni konularla geleceğim inşaallah şu okul vizelerime çalışayım da..

 2. #2
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni

  بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم.

  Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttekin. Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma"in.

  Marifetullah,Allahu zülcelal'i tanıma ve bilme demektir.Herhangi bir insan ne kadar da değerli bir yönetici,devlet adamı,doktor,mühendis olursa da olsun o kişiyle aramıza samimiyet geldiği zeman o kimseye saygımız azalır bunu kendi hayatımızdan da rahatlıkla görebiliriz en basitinden anne babamızın yanında onlar izin vermeden ayak ayak üstüne atmamız hatta uzanmamız çokta doğru bir davranış olmasa da onlarla aramız samimi olduğunda bunları yapabiliyoruz ama tek ve yek müstesna Allahu zülcelal'dir bu duruma haşa Allahu zülcelal'in bizim gibi eli kolu ayağı yoktur ama Rabbimiz kudretiyle ve ezeli ebedi olan ilmiyle heryerde hazır ve nazırdır O celle celaluhu tüm noksan sıfatlardan münezzehtir böyle bir Rabbimiz olduğu için ne kadar hamdetsek şükretsek elbette ki azdır.İşte bu Rabbimizi tanıdıkça kudretini müşahede ettikçe Rabbimizle samimiyetimiz artar ve bunun yanında saygımız da artar.Hazreti peygamber aleyhisselam birgün ashabından birkaç kişinin ahiret kaygısıyla dünyalıkları terketmeye kasem ettiklerinde yanlarına çağırmış bu çok mübarek zevatları(rıdvanullahi aleyhim ecmain) ve buyurmuş ki Şüphesiz Allah.ı en çok bilen benim ve O(c.c)'ndan en çok korkanınız da benim.Ben de yemek yiyorum,ailemle vakit geçiriyorum yeminlerinizi bozun ve keffarretini verin buyurmuş..Yine efendimiz aleyhisselam murakabeye daldığında vücudum ateş alacak gibi olurdu da dikkatimi dağıtmak için Aişenin ayağına ayak parmağımı değdirirdim buyururmuş işte Allahu zülcelal'i tanıyan kimselerin hali böyleydir hatta evliyaullah.tan bir zat şöyle buyurmuştur.Bu dünyada yandıysan(Allah aşkıyla) ahirette neden cehennemde yanasın.Rabbim kendisini tanıma şerefine erenlerden eylesin bizleri de hepimize razı olacağı şekilde ameli salih nasip eylesin.(amin.)

 3. #3
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni

  Tasavvufta zikir çok önemlidir.Rabbimiz kuranda bir çok yerde kendisini zikretmemizi istemektedir hatta ve hatta münafıklığın özelliklerinden biri olarak kendisini az zikretmeyi bizlere bildirmektedir cenab-ı hakk.Bizler de düşünecek olursak sırf zikrimizi artırmak için bile tasavvufa girmemiz gerekir..

 4. #4
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni  Veda hutbesi..

 5. #5
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni

  Keramet ve ilhamın varlığını gösteren ayet ve hadis var mıdır?

  Gerek Kur'an'da ve gerek hadis kitaplarında ilhamdan söz edilmiştir. Bazen konu bizzat "ilham" sözcüğü ile, bazen de onun eş anlamlısı bir kelime ile ifade edilmiştir. Şems sûresinde geçen "Ona (nefse) iyilik ve kötülüklerini ilham eden (Allah'a) yemin olsun."(Şems, 91/8) mealindeki âyette "ilham" kelimesi açık olarak kullanılmıştır. Âyette ayrıca iyilik telkini gibi, kötülük telkini de "ilham" kelimesi ile ifade edilmiştir. Âyetin ifadesinden ilk etapta sırf güzel işlerin telkini için kullanılan bir kavram olan ilhamın, çirkin ve kötü şeylerin de adı olduğu hususu anlaşılabilir. Ancak dikkatle bakıldığında âyette söz konusu olan husus güzellik ve çirkinliğin, iyilik ve kötülüğün mahiyetinin insana bildirilip, öğretilmesidir. Bu ise her iki şekliyle de güzelliktir. Çünkü kötülük bilinmezse ondan kaçınmak zor olur.

  Abdullah b. Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (a.s.m): "İnsanoğlunda bir lümme-i şeytâniyye bir de lümme-i melekiyye vardır. Lümme-i şeytâniyyeden hakkın yalanlanması ve kötülüklerin yapılması; lümme-i melekiyyeden de hak ve hakikatin tasdik edilmesi ve güzel işlerin yapılması yolunda telkinler yapılır. Buna göre içinden hayır işlerine dair telkinler alan kimse, bunun Allah tarafından olduğunu bilsin ve O'na hamd etsin. Kötülük telkinini alan kimse de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın." buyurmuş ve ardından "Şeytan size fakirliği vadeder ve hayâsızlığı emreder." (Bakara, 2/268) mealindeki âyeti okumuştur." (Tirmîzî, Tefsir, 3).

  "İşte bunda mütevessimler (ibret alanlar) için işaretler vardır."( Hicr, 15/75) mealindeki âyeti tefsir eden Rağıb Isfahânî, "mütevessimin" kelimesini bir şeyden ders alan, ibret alan ve işi bilen kimseler şeklinde açıklamıştır. (Râğıb, 871). Bir hadis-ı şerifte, adı geçen âyette yer alan "mütevvesimin" kelimesi feraset olarak açıklanmıştır. Tirmizi'nin Ebû Said el-Hudrî'den yaptığı rivayette, Hz. Peygamer (a.s.m): "Mü'minin ferasetinden çekinin, çünkü o, Allah'ın nuru ile bakar, görür." (Tirmîzî, Tefsir, 16) buyurmuştur. Feraset de bir ilhamdır.

  Buharî ve Müslim'de geçen bir hadiste ise, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz sizden önceki ümmetlerde muhaddesûn (ilhama mazhar) denilen kimseler vardı. Eğer benim ümmetimde de ilhama mazhar bir tek kişi varsa, şüphesiz o Ömer'dir." (Buhârî, Fedâilus-sahâbe, 6; Enbiya, 54; Müslim, Fedâilü's-sahâbe, 23). Görüldüğü gibi bu hadiste ilhama mazhariyetin varlığı ile beraber, onun yüksek bir değere sahip olduğu hususu da vurgulanmaktadır.

  Ebû Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste de Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: "Rûhu'l-Kudus benim kalbime şunu üfledi: Hiç bir nefis rızkını tamamlamadan ölmez. O halde dikkat edin, Allah'tan korkun ve rızık arama hususunda güzel davranın." (Râğıb, 748. İlgili hadis için bk. Suyûtî, İtkan, I/59; Camiu's-Sağîr, 1/155; Aclûni, 1/231). Bu hadis, peygamberlerin vahiy olgusu dışında ayrıca ilhama da mazhar olduklarını da göstermektedir.

 6. #6
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni

  Günümüzde şeytanlara artık iş düşmemektedir insan şeytanları ağızlarından bal damlatır misali insanları cehenneme çağırıyor nitekim forumda da dikkat edersek böyle kimseler mevcuttur.İnsan tasavvufta seyr-ü sülükte olmazsa bu gibi şeytanlara neuzubillah aldanabilir tatlı dillerine Rabbim bizleri böylesi şerlerden muhafaza eylesin amin.

 7. #7
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni

  Forumda kendini müslüman sanıp üstelik alleme sananların peşine takılanları da görüyoruz halbuki dinden okun yaydan çıktığı gibi çıkıyorlar da haberleri yoktur.Pazardan çok afedersiniz hıyar bile alırken ince eleyip sık dokuyup alıyorsunuz da şu dini mübini islamı kimden aldığınıza dikkat etmiyor musunuz ey insanlar Allahu zülcelal'in dinini bu kadar ucuz sananların ben-i israilde mürted olanlardan ne farkı vardır onlarda kuranı kerimde bildirildiği üzere dinlerini çok ucuza satmışlardı.Bizler o kadar sohbet linki veriyoruz Allahu zülcelal'in rızasını arayan kardeşlerimiz büyüklerimiz onları izlesinler ehli sünnet üzere yaşamayan nasıl olur da kendini müslüman olarak öldüğünü düşünebiliyor? Vallahi ya Allahu zülcelal'in dinini ciddiye alırlar ya da neuzubillah gözlerini cehennemde açarlar efendimiz ne buyurdu insanlar uykudadır öldüklerinde uyanırlar.!

 8. #8
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni


 9. #9
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni  Yolumuzun büyüklerinden Cafer-i Sadık r.a böyle buyurur..

 10. #10
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.03.12
  Mesajlar: 836
  Teşekkür ve Beğeni

  Kıyamette, Allahü teâlâ, şu yedi kişiyi himaye eder:
  1- Âdil idareciyi,
  2- Allah’a ibadetle yetişen genci,
  3- Namaz için gönlü camiye bağlı olanı,
  4- Allah için birbirini seven, Allah için buluşup, Allah için ayrılanları,
  5- Güzel, zengin ve mevki sahibi bir kadın, günaha davet edince, Allah’tan korkup onu reddedeni,
  6- Sadakayı gizli vereni,
  7- Yalnızken Allah’ı anıp ağlayanı. (Sahih-i Buhari) Hadisi şerif.

  Tasavvuf ehli insan mürşidi kamilin nazarına girdiğinde nefsi emmareden biiznillah kurtulur ve özellikle dördüncü madde olan Allahu zülcelal için birbirini seven, Allah için buluşup, Allah için ayrılanları sıfatıyla bezenir çünkü mürşidi kamiller öyle kimselerdir ki Onlar görüldüğünde akla Allahu zülcelal hazretleri gelir ve kim ki ahiret kaygısıyla günlerini geçirirse beklesin ki en az mürşidine muhabbeti kadar mürşidi de kendisine muhabbet besler..Geçtiğimiz sene bir gün Sultan Seyda Muhammed KONYEVİ kuddise sirruhu hazretleri vekillerin toplantısına isteyenler(vekil olmayıp) girebilir buyurdular biz de girdik inşaallah, orada buyurdu ki sizler buraya geliyorsunuz zaman ve para harcıyorsunuz ve bizler birbirimizi Allahu zülcelal için seviyoruz,ben Allahu zülcelal'in buraya indirdiği rahmeti görünce şaşırıyorum.düşünün ki bir evliyaullah gönül gözü açık Rabbimize münacaat ile kabul edilmeyecek duası yok ve dergahına inen rahmete şaşırıyor işte görüyorsunuz ki Allahu zülcelal için birliktelikler böyledir oradaki o gün o rahmetten aşkı nispetince kalbine NAKŞolan Allah zikri nispetince herkes faydalandı inşaAllah..

Sayfa 1 Toplam 12 Sayfadan 12311 ... SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. önce tevhid
  Konu Sahibi Ebu İbrahim Forum Genel Konular
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-07-2010, 10:44
 2. Avusturalyalı gencin müslüman oluşu
  Konu Sahibi hafizkiz Forum Dini Hikayeler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01-06-2009, 21:01
 3. *_*bilmece*_*
  Konu Sahibi gül kokusu06 Forum Bilmece-Bulmaca ve Oyun
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 22-08-2008, 18:34

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •