Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki : Öyle adamlara yetiştim ki şöhret korkusu ile kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerden vazgeçerlerdi...

Yolda giderken halkı rahatsız eden bir şeyi gördüğünde şöhret korkusuyla onu temizlemezdi. Gösterişçi kıyamet günü dört isimle çağrılır.Ey riyakar! Hilekar! Zarar veren! Ahlaksız!. Bu isimlerle çağrılarak ‘kim için amel ettinse , git mükafatını ondan al , bizim nezdimizde senin bir mükafatın yoktur’ denir.
Hz. Ali (r.a) buyurmuştur ki :
Gösterişçinin üç belirtisi vardır.
1 -Yalnız kaldımı amelinde tembelleşir .
2 -Halk içindeyken gayrete gelir.
3 -Övüldüğü zaman amelini çoğaltır, yerildiği zaman amelinde gevşer.

Fudayl Hazretleri(r.a) buyuruyor ki: Selefi salihin yaptıkları amellerle gösteriş yapmazken şimdiki insanlar ,yapmadıklarını yapmış gibi göstererek riyakarlık ediyorlar.
İkrime Hazretleri (r.a) buyuruyor ki:
AllahüTeala kulun ameline vermediği mükafatı niyetine verir, zira niyette riya söz konusu değildir.
Ebu Ümame El Bahili mescidde bir adamın ağladığını görünce ‘ey adam sen sensin,burada ağlamana ne lüzum var, evinde ağlasan daha iyi olmaz mı? dedi
Hazreti Ömer (r.a) boynunu bükmüş, çenesini ğöğsüne yaslanmış görünce ‘hey sen başını kaldır, huşu boyun bükmekte değil kalptedir’ dedi.
Ebu Hafs El Haddadinin adamlarında biri dünyayı ve dünyacıları zem etti(kötüledi).
Ebu Hafs'gizlemen gereken şeyi ifşa etmiş oldun! Bundan sonra toplantılarımıza gelme! dedi. Yani dünyacıları zemmin altında ben zahidim iddası yatar.
Lokman (a.s) oğluna şöyle demiştir:
Oğlum kalbin katı olduğu halde insanların hürmet etmesi için kendini Allah’tan korkar gibi göstermeye çalışmaya.
Hazreti Hüseyin(r.a) şöyle buyurmuştur:
Allahım! İnsanların gözünde güzel görünüpte senin nazarında işimin çirkin olmasından, insanlara karşı görünüşümü korumaktan, senin müttalli olduğun kalbimi kaybetmekten, insanlara kendimi güzel gösterip kötü niyetimle sana karşı cürretkar davranmaktan,insanlara güzel amelimle yaklaşıp kötü niyet ve hareketimle senden uzaklaşıp gazabını celbetmekten sana sığınırım.allahım beni bu hallerden koru.
Sehl ibni abdullah et tüsteri(k.s) buyurduki . riya üç kısımdır:
1-Bir işi allahü tealadan başkası için yapıp ,Allah için yaptığını anlatmaya çalışmak.bu imandaki şüpheden kaynaklanan bir nevi münafıklıktır.
2-Bir şeye alllah için girip , başkası tarafından görününce sevinmek,bundan tevbe eden kul yaptıklarının hepsini iade etmelidir.
3- Bir işe ihlasla girip Allah için bitirmek fakat sonra duyulduğunda milletin mehdine sevinmek .İşte Allahü Tealanın nehyettiği riya budur.
Lokman hekim oğluna buyurmuştur ki:riya amelinin karşılığını dünyada beklemektir.Allahın dostları ise ahiret için amel etmişlerdir..o zaman kendisine riyanın ilacı nedir ? diye sorulduğunda ‘ameli gizlemektir’ buyurdu. ‘Peki amel nasıl gizlenir? diye sorulunca:
‘Açık yapmaya mecbur olduğun amelleri ancak ihlas ile yap, açıklamaya mecbur olmadıklarını ise Allah’tan başka kimsenin görmemesini iste. Milletin gördüğü amelini amelden sayma’.
Eyyüb Es Sahtiyani Hazretleri : Amellerinin bilinmesini isteyen kişi akıllı değildir’ buyurmuştur.