Bayramın 7 sünneti:

1. Tekbir getirmek.
( Allah şöyle buyurmuştur: Sayılı günleri tamamlayasınız Allah'ın hidayeti üzere Allah'ı tekbir edesiniz ki belki şükredersiniz |Bakara 185 )

2. Bayram için gusül abdesti almak, en temiz ve en yeni elbiseler giymek
( Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem her bayram günü kırmızı hırkasını giyerdi | Cafer b. Muhammed babasından o da dedesinden )

3. Evden çıkmadan önce tatlı bir şeyler yemek birkaç hurma atıştırmak
( Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem bayram namazına gitmeden önce evden çıkmadan birkaç hurma yerdi | M.Ahmed - Buhari )

4. Bayram namazına giderken yolda sesi yükselterek tekbir getirmek
( Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem mesciede namaz kıldığı yere gidinceye kadar yüksek sesle tekbir getirirdi | İ.Şaffi Sahihül Cami )

5. Bayram namazına giderken bir yoldan gelirken başka bir yoldan gidip gelmek.
( Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem bayram namazına giderken ve gelirken farklı yollar kullanırdı | Buhari )

6. Namaz'a kadınların ve çocuklarında gelmesi müminlerin dualarına iştirak etmeleri. (Kadınlar özel halerinde olsalar dahi namaza gelmelilerdir)
( Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem bayram günlerinde kadınların ve çocukların namazda olmaları hususunda ısrar ederdi elbise bulamayanlara komşudan elbise almalarını ve üzerlerini örterek namaza gelmelerini müminlerin dualarına katılmalarını emrederdi | Buhari )

7. Bayram namazı sonrasında hutbe dinlemek