Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
Sayfa 1 Toplam 29 Sayfadan 12311 ... SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 288 Sayfa bulundu

Konu: Bugün Hangi Sünneti Yaptin?

 1. #1
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Mesajlar: 2.852
  Teşekkür ve Beğeni

  Bugün Hangi Sünneti Yaptin?

  Esselamu Aleykum ve rahmetullah

  Bugün hangi sünneti yaptin
  haydi arkadaslar her gün yapmis oldugumuz sünneti seniyyeleri burada paylasalim, paylasalim ki unutulan bilinmeyen sünnetleri bu vesileyle hatirlayaraktan tekrar yapmak ve diger kardeslerimizinde yapmasina vesile olmaya varmisiniz?


  Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem:

  (Ümmetim bozulduğu zaman sünnetime sarılana yüz şehid sevabı vardır.)[Taberani, Hakim]
  buyurmuslardir.

 2. #2
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Mesajlar: 2.852
  Teşekkür ve Beğeni

  Kurtuluş Sünnettedir

  Müslüman kendini her fırsatta hesaba çeker. Ben iyi bir insan, kâmil bir müslüman mıyım diye düşünür. Kusurlarını tesbit etmeye, onları bir daha yapmamaya çalışır. Bedenin gıdası olduğu gibi ruhun da bir gıdası olduğunu, gıdasını almayan ruhun sahibini menzile götüremeyeceğini bilir. Kendine Allah'ın kitabını, Resûlullah'ın sünnetini ve İslâm büyüklerinin söz ve davranışlarını rehber edinir. Hemen her devirde görüldüğü üzere her şeyi Kur'an'da arayan, böylece müslümanları şaşırtmaya, kafalarını karıştırmaya çalışan kimselerden uzak durur.

  Abdullah İbni Ömer hazretleri seferî iken Resûlullah'ın sünnetine uyarak dört rekâtlı farz namazları iki rekât kılmıştı. Emevîlerin Horasan vâlisi Ümeyye İbni Abdullah ona itiraz etti. Beş vakit namaz ile korku namazı Kur'an'da var; ama sefer namazı Kur'an'da yok dedi. İbni Ömer hazretleri ona şunları söyledi: "Bak yiğenim! Biz doğru yolu yitirmiş ve hiçbir şeyden haberi olmayan kimseler iken Allah Teâlâ bize Muhammed sallallahu aleyhi vesellem'i peygamber gönderdi; bize her şeyi o öğretti. Dört rekâtlı farz namazları seferde ikişer rek'at kılmamız gerektiğini yine ondan öğrendik. Biz onda ne görmüşsek aynen uygularız" [(Nesâî, Salât 3, Taksîru's-salât 1).[/I]

  Sünnet Dindir

  Ashâb-ı kirâm Cenâb-ı Hakk'ın buyruğunu tutarak Resûl-i Ekrem'i kendilerine örnek aldılar. O ne yapmışsa aynını yapmaya çalıştılar. Onun gibi yaşamaya, onun gibi ibadet etmeye özen gösterdiler. Namazın farz kılındığı günlerdeydi. Peygamber aleyhisselâm ashâbına temiz ayakkabıyla namaz kılabileceklerini söylemişti. Bir gün namaz kılarken Resûlullah'ın pabuçlarını çıkarıp sol yanına koyduğunu gördüler. Sahâbîler de öyle yaptılar. Namazdan sonra Allah'ın Resûlü ashâbına dönerek "Namazda ayakkabınızı niye çıkardınız?" diye sordu. Onların cevabı hazırdı: "Sen çıkarınca biz de çıkardık" dediler. Resûl-i Ekrem onlara, namaz kılarken Cebrâil aleyhisselâm'ın geldiğini; ayakkabısının kirli olduğunu haber verdiğini; bunun üzerine ayakkabısını çıkarmak zorunda kaldığını söyledi (Ebû Dâvûd, Salât 88; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 20, 92). Ashâb-ı kirâm Resûlullah'a işte böylesine uydular. Onun yaptığını yapmaya, yapmadığını terketmeye çalıştılar. Hayatlarını sünnete göre tanzim ettiler. Allah'ın Resûlü'ne böylesine bağlandıkları için Kur'ân-ı Kerîm'de medhedildiler ve Allah'ın rızâsını kazandılar. Öyleyse bir ibadeti, bir hareketi Kur'an'da varsa yaparız, yoksa istediğimiz gibi hareket ederiz diyenlerin bizim ölçülerimize ters düştüğünü görüp sözlerine değer vermeyelim. Onlar bugün Kur'an'da yok diye kurban kesmeye karşı çıkarlar, yarın bir başka ibadeti bırakmaya teşvik ederler. Halbuki "Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar" (Dârimî, Mukaddime 16). İşte bu sebeple biz hiçbir sünneti fedâ etmeyiz. Onu Resûlullah yaptı diye aynen yapmaya çalışırız.

  Biz Cenâb-ı Hakk'ın "Kim Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur" [Nisâ sûresi (4), 80], "Peygamber size ne verirse onu alın" [Haşr sûresi (59), 7] buyruğuna kulak verir, Peygamberimizin sünnetini yaşamaya ve yaşatmaya çalışırız. Resûl-i Muhterem Efendimiz'in "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah'ın kitabı ve Resûlü'nün sünneti" (Mâlik, Muvatta', Kader 3) hadisini baş tacı ederek bir elimizle Kur'an'a, bir elimizle Resûlullah'ın sünnetine yapışırız. Bir defasında Abdullah İbni Ömer kurbanlık devesini çökerterek kesmeye hazırlanan birini görünce kalkıp yanına gitti. Devesini ayağa kaldırması, hayvanın ayağını bağlayıp onu ayakta kesmesi gerektiğini hatırlattı. Sonra da "Deveyi bu şekilde boğazlamak, peygamberiniz Muhammed aleyhisselâm'ın sünnetidir" dedi (Buhârî, Hac 118; Müslim, Hac 358). O zât da öyle yaptı. Şüphesiz biz de öyle yaparız. Peygamberimiz'in özellikle ibadet konusunda yaptıklarını din bilir, dinimize sahip çıkarız. Bizden olmadığını, bizim için hayır düşünmediğini sezdiğimiz kimselerin gürültüsüne papuç bırakmayız.

  Sünnete Uyulmazsa

  Allah Teâlâ kullarına İslâmiyet'i tebliğ etmesi için Resûl-i Ekrem'ini gönderdi. O da bu ilâhî emaneti ashâbına iletti; neye inanacaklarını, nasıl yapacaklarını titizlikle öğretti. Kendisini örnek almalarını, yaptığını aynen yapmaya, yapmadıklarından uzak durmaya çalışmaları gerektiğini hatırlattı. Ashâb-ı kirâm dini tâbiîne, tâbiîn de tebe-i tâbiîne öğretti. Onlar da bu bilgileri hem yazarak muhâfaza ettiler hem de nesilden nesile eğitim ve öğretim yoluyla yaşattılar.

  Dinin sapasağlam ayakta kalması, Resûlullah'tan öğrenildiği gibi yaşanmaya gayret edilmesiyle mümkündür. Biz de işte bu sebeple imanda, ibadette, ahlâk ve yaşayışta Allah'ın Resûlü'nü kendimize model almak ve hayatımızı sünnete göre şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Şayet hayatımıza sünnet yön vermezse, kapanın elinde kalırız, bizi yemek isteyenlere yem, yabancılara uydu oluruz. Allah'ın Resûlüne değil şeytanın dostlarına uyarız. Dini dinimize, ruhu ruhumuza uymayanlar gibi yaşamayı çağdaşlık zannederiz. İslâmî değerlerden uzaklaşıp Avrupalıya benzedikçe, bazılarının dediği gibi adam olacağımızı vehmederiz. Esasen Peygamberler Sultanı Efendimiz başımıza gelecekleri önceden görmüş, bize âkıbetimizi haber vermiş, yahudi ve hristiyanların ardına düşerek onları adım adım tâkip edeceğimizi, onların âdet ve geleneklerini aynen benimseyeceğimizi, hatta onlar daracık deliklere girseler yani çağdaşlık adına olmadık şeyler yapsalar bizim de onların ardından gideceğimizi bildirmiştir (Buhârî, İ'tisâm 14; Müslim, İlim 6).

  Bir daha söyleyelim, bin daha söyleyelim, Peygamber Efendimiz'in bize sünnet olarak bıraktığı hiçbir şeyi terk etmeyeceğiz. Onun yapmadıklarına, yapma dediklerine hayatımızda yer vermeyeceğiz.. Sahâbî efendilerimizin yolu budur. Onlar Resûlullah'ın yapmadığı veya uygun görmediği bir şeyi yapmaya kalkanı uyarıp sakındırmışlardır. Sa'd İbni Hişâm Hz. Âişe'ye gelerek evlenmeyi düşünmediğini, bekâr kalmayı arzu ettiğini söyleyerek annemizin görüşünü almak istemişti. Mü'minlerin annesi bu düşünceyi doğru bulmadı, "Allah'ın Resûlü sizin için güzel bir örnektir" âyetini okumadın mı sen? Resûlullah evlenmiş ve çoluk çocuk sahibi olmuştur" diyerek bekârlığın iyi bir şey olmadığını hatırlattı (Ahmed İbni Hanbel, Müsned, VI, 112). Asr-ı saâdet'te henüz çocuk olan, onun duasıyla ilim deryası haline gelen Abdullah İbni Abbas eşinin âdet gördüğü günlerde ondan ayrı yatmayı dindarlığa daha uygun görmüştü. Bunu haber alan teyzesi ve Mü'minlerin annesi Hz. Meymûne "Abdullah! Yoksa Resûlullah'ın sünnetinden yüz çevirmeye mi başladın?" diye onu uyardı. Resûl-i Ekrem'in âdet gören eşleriyle aynı yatakta yattığını söyledi (Buhârî, Hayz 5; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, VI, 332).

  Demekki insan bir konudaki sünneti bilmezse veya günümüzde kendisini dinî otorite zanneden bazıları gibi sünneti dikkate almazsa, ne kadar âlim de olsa Peygamber'in uygulamasına ters düşebilir. Bizim Allah'ın Resûlü'nden öğrendiğimiz bir geleneğimiz vardır. Bir konuda doğru hüküm verebilmek için önce Kur'an'a gidilir; o konuda Kur'an'da bilgi yoksa Resûlullah'ın sünnetine baş vurulur. Orada da çözüm yoksa, yetkili âlimler yine Kur'an ve sünnettin ışığında çözüm üretirler, ictihad ederler. Çağlar ne kadar değişirse değişsin bu ölçü değişmez.

  Müslüman olduğunu söyleyen kimse benliğini Peygamber aleyhisselâm'a teslim eder. İnsanın dünyada ve âhirette kurtuluşu buna bağlıdır. Her meseleye sadece Kur'an'da çözüm arayan, hadise, sünnete dönüp bakmayan, Kur'an'ın temas etmediği konularda istediği gibi hareket edebileceğini düşünen kimseler tehlikeli sahalarda dolaşan birer maceraperesttir. Bizim onlarla bir ilgimiz yoktur. Bizim rehberimiz, dini doğrudan doğruya Allah'tan alan, hocası Cebrâil aleyhisselâm olan ve şüphesiz Allah'ın Peygamberi sıfatıyla dini herkesten iyi bilen Resûl-i Ekrem Efendimiz'dir. Onun yaptığını yapar, yapmadığından kaçar, yüce Rabbimiz'in rızâsını bu şekilde kazanacağımıza inanırız.

  Kaynak: ALTINOLUK DERGİSİ

 3. #3
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 23.07.09
  Mesajlar: 72
  Teşekkür ve Beğeni

  ''Efendimizin Uygulanmayan Önemli Sünnetleri''

  PEYGAMBERİMİZ EFEDİMİZİN YAPILMASI AYRICA (FARZ) OLAN ve UYGULANMAYAN ÖNEMLİ SÜNNETLERİ

  Değerli Kardeşlerim;

  Öncelikle sünnet nedir,ne değildir.Efendimizin her yaptığı sünnetmidir.Hadisler ile Sünnetler birmidir.Eğerki bu bilinçle neyin ne olduğu bilir isek vede Rabbimizin Eşsiz Vahyleriyle inşaa edinmişsek,Asıl sünnetin ne olduğunu,hadisin ne olduğunu ve ne amaçla hadis olduğunu bilirsek bunları ayırt edebiliriz.

  Sevgili kardeşlerim,Bizler birtek Kitab olan Kuranı Kerim ile kendimizi inşaa etmeliyiz.Peygamber Efendimiz(s.a.v) nasıl Rabbimizin Tebliğine uymuş,hayatına nasıl geçirmiş ise bizde hakkıyla hayatımıza geçirmemiz için Efendimiz(s.a.v)in ''Eşsiz ve Örnek Hayatı''nı bizlerde uygulamalıyız.

  Bizler Rabbimize daha çok yaklaşmak isteyip,''Rabbimizin Kelamını'' Kuranı Kerimi okuyup,anlamaya çalışarak ve Efendimiz (s.a.v)in Sünnetlerini hayatımıza geçirme çabasındayız.

  Efendimizin yapılması (farz) ve aynı zamanda sünnet olan ibadetleri uygulanmadığı dikkatimi çekmiştir.

  Eğerki Rabbimizin Eşsiz Sevgisini,Sonsuz Rahmetini arzuluyorsak,Efendimiz(s.a.v) sevgisini ümid ediyorsak ''Rabbimizin Kelamı Kuranı Kerimi okuyup,anlamaya çalışıp hayatımıza geçirme çabasında bulunmamız gerekir'' ve Efendimiz(s.a.v)in aynı zamanda (farz) olan ve uygulanmayan sünnetlerini mutlaka hayatımıza geçirmeliyizki ancak bu şekilde kurtuluşa erebiliriz.

  Peygamber Efendimiz(s.a.v)in Uygulanmayan Önemli Sünnetleri:

  1-Efendimiz,Sık sık sürekli Kuranı Kerim okurdu.

  2-Efendimiz,Kuranı Kerimi hayatına geçirirdi.

  3-Efendimiz,Yüce ALLAH'ın emir ve yasaklarından asla dışarı çıkmazdı. (Şüphesizki Emir ve Yasaklarıda Rabbimizin Vahy'lerini okuyup bilirdi)

  4-Efendimiz,En Yüce,En Mükemmel Ahlaka sahipti.
  (Rabbimiz bir ayetinde Efendimizi şu şekilde övmektedir: ''Ey Resulum Şüphesizki Sen Yüce bir ahlaka sahipsin'')

  5-Efendimiz,Her türlü felaktte son derecede sabırlıydı.
  (Efendmiz (s.a.v) bir hadisinde: ''Sabır felaket ile ilk karşılaşma anında olur'' buyurmuştur)

  6-Efendimiz,Kendisine ne kadar zulum vede ağza alınmayacak sözler sarfendelere bile affedip bağışlardı ve hiç tepki vermeden.
  (Onlar için Rabbimize yalvarıp ''Onları Affet Ya Rabbim'' diye dular ederdi).

  7-Efendimiz,Konuşurken bir uslup ile,nezaket ve tatlılık ile her kesimin anlayacağı bir tarzda konuşurdu.

  8-Efendimiz,Şaka dahi olsa asla yalan konuşmazdı.

  Peygamberimiz Efendimiz(s.a.v) bir hadisinde;
  ''Yazıklar olsun o kimselere ki,insanlara (şaka) yapıp güldürebilmek için yalan konuşurlar,yazık onlara yazık,yazıklar olsun onlara'' buyurmuştur.

  9-Ve Efendimiz,Rabbimizin Tebliğine uyup,Vahylerine uyup hatına geçirerek,herkesi Tebliğe davet eder,Kuranın yayılmasını ve herkesin anlayacağı şekilde,anlaya bildiği şekilde uygulamasını sürekli tavsiye ederdi.Emir bağlamında kullanmazdı ki sahabeler yüz çevirmesinler!.

  Yüce Rabbimiz Kuranı Kerimde şöyle buyuruyor:

  ''Doğrusu biz bu ilahi mesajda(hakikati),belki düşünüp ibret alırlar diye insanlara her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak aktardık'' (Zümer Suresi 27.âyet)

  Rabbimiz birçok ayetinde Kuranı her tarzda açıkladığı belirtmiştir. Kuranı Kerimi Rabbimiz her insanın anlayacağı şekilde indirmiştir.

  Değerli Kardeşlerim;
  Kuranı Kerimi anladığımız dilde aklettiğimiz dilde okuyup hayatımıza geçirmeye çalışmalıyız bu bize farzdır.Rabbimiz bizlere kurtuluşumuz olan vahyilerini açıklamış ve bu vahyle hayatımızı düzletmemizi sürekli belirtimiştir.Bizleri vahy ile inşa olmamızı emretmiştir.

  Yüce ALLAH'ın emir ve yasakları bir tek kitapta Kuranı Kerimde mevcuttur.Kuranı Kerim müminlerin şeytandan korunmak için giydikleri mükemmel bir zırhtır.Her kim bu zırhı giyerse şeytanın tüm tuzaklarından kurtulur,şeytan o kişiye hiç birşey yapamaz.

  Değerli kardeşlerim gelin bu sünnetleride yapmaya çalışalım aynı zamanda bunlar farzdır.Kendimizi kandırıpta ''Zamanım Yok'' demeyelim Yatmadan önce okuya bildiğimiz kadar okuyalım.Bir tek kurtuluşa ancak ve ancak bu şekilde ereriz..

  ''Kuranı Kerimi okuyup hayatımızada geçirdimiz vakit,ayetlerin yediden nazil olduğunu birkez daha görürüz''
  ''Kuranı yüzünden okursak,yüzümüze hitap eder,Eğer Kuranı yüreğinden okursak yüreğimize hitap eder''


  (Değerli kardeşlerim,Rabbimin izni ile yakında ''Tebliğ'' kitabım çıkacaktır,taleb eden,vahy ile inşa olmak isteyen herkese gönderebilirim.Kitabın tek bedeli OKUMAKTIR)

  Saygılarımla
  Ferat MAVİYILDIRIM

 4. #4
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Mesajlar: 2.852
  Teşekkür ve Beğeni

  elbisemi giyerken önce sag tarafimdan giydim

  *sünnetleri yasayalim ve yasatalim*

  Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim

 5. #5
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Mesajlar: 2.852
  Teşekkür ve Beğeni

  Alıntı Ferat MAVİYILDIR´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  PEYGAMBERİMİZ EFEDİMİZİN YAPILMASI AYRICA (FARZ) OLAN ve UYGULANMAYAN ÖNEMLİ SÜNNETLERİ

  Değerli Kardeşlerim;

  Öncelikle sünnet nedir,ne değildir.Efendimizin her yaptığı sünnetmidir.Hadisler ile Sünnetler birmidir.Eğerki bu bilinçle neyin ne olduğu bilir isek vede Rabbimizin Eşsiz Vahyleriyle inşaa edinmişsek,Asıl sünnetin ne olduğunu,hadisin ne olduğunu ve ne amaçla hadis olduğunu bilirsek bunları ayırt edebiliriz.

  Sevgili kardeşlerim,Bizler birtek Kitab olan Kuranı Kerim ile kendimizi inşaa etmeliyiz.Peygamber Efendimiz(s.a.v) nasıl Rabbimizin Tebliğine uymuş,hayatına nasıl geçirmiş ise bizde hakkıyla hayatımıza geçirmemiz için Efendimiz(s.a.v)in ''Eşsiz ve Örnek Hayatı''nı bizlerde uygulamalıyız.

  Bizler Rabbimize daha çok yaklaşmak isteyip,''Rabbimizin Kelamını'' Kuranı Kerimi okuyup,anlamaya çalışarak ve Efendimiz (s.a.v)in Sünnetlerini hayatımıza geçirme çabasındayız.

  Efendimizin yapılması (farz) ve aynı zamanda sünnet olan ibadetleri uygulanmadığı dikkatimi çekmiştir.

  Eğerki Rabbimizin Eşsiz Sevgisini,Sonsuz Rahmetini arzuluyorsak,Efendimiz(s.a.v) sevgisini ümid ediyorsak ''Rabbimizin Kelamı Kuranı Kerimi okuyup,anlamaya çalışıp hayatımıza geçirme çabasında bulunmamız gerekir'' ve Efendimiz(s.a.v)in aynı zamanda (farz) olan ve uygulanmayan sünnetlerini mutlaka hayatımıza geçirmeliyizki ancak bu şekilde kurtuluşa erebiliriz.

  Peygamber Efendimiz(s.a.v)in Uygulanmayan Önemli Sünnetleri:

  1-Efendimiz,Sık sık sürekli Kuranı Kerim okurdu.

  2-Efendimiz,Kuranı Kerimi hayatına geçirirdi.

  3-Efendimiz,Yüce ALLAH'ın emir ve yasaklarından asla dışarı çıkmazdı. (Şüphesizki Emir ve Yasaklarıda Rabbimizin Vahy'lerini okuyup bilirdi)

  4-Efendimiz,En Yüce,En Mükemmel Ahlaka sahipti.
  (Rabbimiz bir ayetinde Efendimizi şu şekilde övmektedir: ''Ey Resulum Şüphesizki Sen Yüce bir ahlaka sahipsin'')

  5-Efendimiz,Her türlü felaktte son derecede sabırlıydı.
  (Efendmiz (s.a.v) bir hadisinde: ''Sabır felaket ile ilk karşılaşma anında olur'' buyurmuştur)

  6-Efendimiz,Kendisine ne kadar zulum vede ağza alınmayacak sözler sarfendelere bile affedip bağışlardı ve hiç tepki vermeden.
  (Onlar için Rabbimize yalvarıp ''Onları Affet Ya Rabbim'' diye dular ederdi).

  7-Efendimiz,Konuşurken bir uslup ile,nezaket ve tatlılık ile her kesimin anlayacağı bir tarzda konuşurdu.

  8-Efendimiz,Şaka dahi olsa asla yalan konuşmazdı.

  Peygamberimiz Efendimiz(s.a.v) bir hadisinde;
  ''Yazıklar olsun o kimselere ki,insanlara (şaka) yapıp güldürebilmek için yalan konuşurlar,yazık onlara yazık,yazıklar olsun onlara'' buyurmuştur.

  9-Ve Efendimiz,Rabbimizin Tebliğine uyup,Vahylerine uyup hatına geçirerek,herkesi Tebliğe davet eder,Kuranın yayılmasını ve herkesin anlayacağı şekilde,anlaya bildiği şekilde uygulamasını sürekli tavsiye ederdi.Emir bağlamında kullanmazdı ki sahabeler yüz çevirmesinler!.

  Yüce Rabbimiz Kuranı Kerimde şöyle buyuruyor:

  ''Doğrusu biz bu ilahi mesajda(hakikati),belki düşünüp ibret alırlar diye insanlara her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak aktardık'' (Zümer Suresi 27.âyet)

  Rabbimiz birçok ayetinde Kuranı her tarzda açıkladığı belirtmiştir. Kuranı Kerimi Rabbimiz her insanın anlayacağı şekilde indirmiştir.

  Değerli Kardeşlerim;
  Kuranı Kerimi anladığımız dilde aklettiğimiz dilde okuyup hayatımıza geçirmeye çalışmalıyız bu bize farzdır.Rabbimiz bizlere kurtuluşumuz olan vahyilerini açıklamış ve bu vahyle hayatımızı düzletmemizi sürekli belirtimiştir.Bizleri vahy ile inşa olmamızı emretmiştir.

  Yüce ALLAH'ın emir ve yasakları bir tek kitapta Kuranı Kerimde mevcuttur.Kuranı Kerim müminlerin şeytandan korunmak için giydikleri mükemmel bir zırhtır.Her kim bu zırhı giyerse şeytanın tüm tuzaklarından kurtulur,şeytan o kişiye hiç birşey yapamaz.

  Değerli kardeşlerim gelin bu sünnetleride yapmaya çalışalım aynı zamanda bunlar farzdır.Kendimizi kandırıpta ''Zamanım Yok'' demeyelim Yatmadan önce okuya bildiğimiz kadar okuyalım.Bir tek kurtuluşa ancak ve ancak bu şekilde ereriz..

  ''Kuranı Kerimi okuyup hayatımızada geçirdimiz vakit,ayetlerin yediden nazil olduğunu birkez daha görürüz''
  ''Kuranı yüzünden okursak,yüzümüze hitap eder,Eğer Kuranı yüreğinden okursak yüreğimize hitap eder''


  (Değerli kardeşlerim,Rabbimin izni ile yakında ''Tebliğ'' kitabım çıkacaktır,taleb eden,vahy ile inşa olmak isteyen herkese gönderebilirim.Kitabın tek bedeli OKUMAKTIR)

  Saygılarımla
  Ferat MAVİYILDIRIM
  degerli kardesim çok önemli bi katkida bulunmus oldunuz cok tesekkur ederim Rabbim ecrini ziyadesiyle lutfetsin insALLAH farzlarin yaninda sünneti seniyyeyelerede uyanlardan oluruz...
  Allah'a (Celle Celaluh) emanet olun.

  sünnetleri yasayalim ve yasatalim
  Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim

 6. #6
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Mesajlar: 2.852
  Teşekkür ve Beğeni

  ***************************

  sünnetleri yasayalim ve yasatalim

  Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim

 7. #7
  Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 15.10.07
  Mesajlar: 9.969
  Teşekkür ve Beğeni

  kıyafetlerimi oturarak giydim

 8. #8
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.07.08
  Mesajlar: 1.720
  Teşekkür ve Beğeni

  kalkınca hemen abdest aldım.
  giyinirken genelde sağ ile başlarım.
  namazdan sonra Kuran okudum.

 9. #9
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Mesajlar: 2.852
  Teşekkür ve Beğeni

  evime girerken evdekilere selam vererek içeri girdim.

  sünnetleri yasayalim ve yasatalim


  Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim

 10. #10
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.09.06
  Mesajlar: 265
  Teşekkür ve Beğeni

  Koku sürdüm

Sayfa 1 Toplam 29 Sayfadan 12311 ... SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bazen Sağnak Olur Ağlayan Şehrin Gözyaşları
  Konu Sahibi VaVeyla Forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15-06-2010, 01:07
 2. Acabasız inanmak
  Konu Sahibi BaFrALı AhMeT Forum Dini Hikayeler
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 01-08-2009, 15:12
 3. mezarlar bize ne söyler
  Konu Sahibi kalemgenç Forum Nasihatler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 14-03-2009, 23:51
 4. namaz
  Konu Sahibi policdemo Forum Nasihatler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-03-2008, 18:00

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •