1 den 10´e kadar. Toplam 10 Sayfa bulundu

Konu: Hz. Muhammed'in Sünnetleri 178 tane

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.08.10
  Yer: eskişehir
  Yaş: 23
  Mesajlar: 734

  Hz. Muhammed s.a.v Sünnetleri 178 tane

  Sünnetin fazileti
  Amr b. Avf(ra) Efendimiz'in Bilal b. Haris(ra)'a şöyle dediğini rivayet etmiştir:
  " ey Bilal! Bil" . O da: " Ya Rasulullah neyi bileyim?" .
  Şöyle buyurdu:" Şunu bil ki kim benden sonra sünnetlerimden öldürülmüş olan bir sünnetimi diriltirse ona bu sünnetle amel edenlerin ecri verilir. Onların ecirlerinden de eksilme olmaz. Kim de Allah ve Rasulü'nün razı olmadığı sapık bir bid'at ortaya koyarsa ona da bu bid'atla amel edenlerin ecri verilir, bid'ati işleyenlerin günahlarından da eksilme olmaz. " (Tirmizi, İbn-i Mace).Kaynakwh:

  100 şehit Sevabi..
  .
  İbn-i Abbas (ra) Hz. Peygamber Efendimiz(sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: " Ümmetimin bozulduğu bir sırada kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı vardır. " (Beyhaki, Taberani).

  SÜNNETLER

  Hz. Muhammed s.a.v Sünnetleri
  Peygamber Efendimizin Günlük Hayata Ait Sünnetleri başka sunnetler daha
  "1- ) En çok Pazartesi ve Perşembeleri oruç tutardı. Neden böyle yaptığı Pazartesi ve Perşembe Allah'a sunulur.sorulduğunda da şu cevabı verirdi: "" Ameller her pazartesi ve perşembe Allah'a ( c.c.) sunulur. Oruçlu iken amelimin Allah'a (c.c.) arz olunmasını severim. Her Müslüman affedilir. Ancak dargın olan kişi müstesna. Cenab-ı Hak meleklere onlar için ""bunları geri bırakın"" der."
  "2- ) Cumartesi ve pazar günleri de umumiyetle oruç tutardı. ve şöyle derdi: "" Bu iki gün müşriklerin bayram günleridir. Onlara muhalif olmaktan hoşlanırım."
  3- ) Yüzüğü gümüştendi, yüzüğü akik taşıydı.
  4- ) Gözleri uyurdu lakin kalbi uyumazdı.
  5- ) Ahlakı Kur'an'dı.
  6- ) Umumiyetle cuma günü yıkanırdı, bazen de terk ederdi.
  7- ) Çocuklara karşı çok merhametliydi.
  "8- ) Su içtiği zaman 3 defa nefes alır, üç nefeste içerdi ve "" Bu daha mutlu, daha afiyetli ve daha sağlıklıdır. "" buyurdu."
  9- ) Gece kalktığı zaman ağzını misvaklardı.
  10- ) Son derece merhametliydi. Birisine bir şey vaad ettiği zaman imkanı olduğunda mutlaka o vaadini yerine getirirdi.
  11- ) İçinde su içilen bir cam kasesi vardı.
  12- ) Sukunu uzun, gülmesi azdı.
  "13- ) Hİzmetçiye söyledikleri sözlerden biri de "" Bir ihtiyacın var mı? "" idi."
  14- ) Eza veren kötü huyu olmazdı. Birisinin diğeri aleyhine olan sözünü de kabul etmezdi.
  15- ) Kendisine meleklerin gelmesi ve Hz. Cebrail (as) ile konuşması sebebiyle pırasa, sarımsak, soğan gibi şeyler yemezdi.
  16- ) Yaslanarak yemek yemezdi. Arkasından iki kişi yürüyemezdi.
  17- ) Gece ağzına misvak sürmeden kalmazdı.
  18- ) Gusulden sonra abdest almazdı.
  19- ) Tebbessüm etmeden kesinlikle konuşmazdı.
  20- ) Ramazan Bayramında bir şey yemeden camiye çıkmazdı.
  21- ) Kurban Bayramında kurban kesilmeden evvel bir şey yemezdi.
  22- ) Üçten sonra sözü tekrar etmezdi.
  23- ) Gece veya gündüz uyuyup da uyandığı zaman mutlaka misvak kullanırdı.
  24- ) İkram edilen kokuyu geri çevirmezdi.
  25- ) Biad esnasında kadınların elini tutmazdı.
  26- ) Bir yudum su ile dahi olsa iftar etmeden akşam namazını kılmazdı.
  27- ) Gülüşü tebessümlerden ibaretti.
  28- ) Hastayı ancak üç günden sonra ziyaret ederdi.
  29- ) Şu beş şeyi hiçbir zaman yanından ayırmazdı; Ayna, sürme kabı, tarak, misvak ve ustura.
  30- ) Lamba ile kendisine aydınlık yapılmadıkça karanlık evde oturmazdı.
  "31- ) Bir yerden kalkarken mutlaka "" Subhaneke Allahümme Rabbi vebi hamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etübi ileyke"" der ve şöyle buyururdu: "" Yerinden kalkarken kim bunu söylerse mutlaka mecliste kendisinden südur eden günahları bağışlanır."""
  32- ) Hiçbir şeye hayır demezdi. Kendisinden bir şey istendiği zaman eğer yapmak isterse evet derdi. İstemezse sükut ederdi.
  33- ) Abdestini kendisi alırdı. Kimseden yardım istemezdi. Vereceği sadakayı da bizzat kendi eliyle verirdi, kimseyi bunun için rahatsız etmezdi.
  34- ) Ne yemek ne de başka bir şey O'nu akşam namazından alıkoyamazdı.
  35- ) Dişlerini temizlemeden uyumazdı.
  36- ) Daima misvağı başucunda bulunurdu, öylece uyurdu. Uyanınca hemen onunla dişlerini fırçalardı.
  37- ) Kahkaha ile gülmezdi.
  38- ) Yemeğe suya üfürmezdi. Kabın içinde nefes almazdı.
  39- ) Kendisinden kötü söz işiteceği kimseye yanaşmazdı. ( Buhari )
  40- ) Bir vali tayin ettiği zaman ona sarığı kendi eliyle sarıp giyindirirdi. Sarığın kuyruğunu sağ taraftan kulağa doğru sarkıtırdı.
  41- ) Sarığın kuyruğunu sağ taraftan kulağa doğru sarkıtırdı.
  42- ) Yanına çocuklar geldiği zaman onları tebrik eder, güzel karşılar ve onalara dua ederdi.
  43- ) Hurmayı yer ve çekirdeğini tabağa atardı.
  "44- ) Buğday ekmeği ile hurma yerdi v "" Bunlar pek hoştur. "" derdi. ( Tayalisi )"
  45- ) Üzümü ağzına teker teker koyarak yerdi. ( Taberani )
  46- ) Hediye edileni yerdi, sadakayı yemezdi. ( İbn-i Said )
  47- ) Üç parmak ile yerdi, onları silmeden iyice yıkardı.
  48- ) Hanımlarından biri yatıp uyumak istedikleri zaman ona 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allahuekber demesini emrederdi. ( Mendi )
  49- ) İnsanları birbirine bağlamak ve sevindirmek için hediyeleşmelerini emrederdi. ( İbn-i Asakiri )
  50- ) Güneş tutulduğu zaman kılınan küsuf namazında köle azad edilmesini emrederdi.
  51- ) Nazar değmesinde ( hastalanınca ) Kalem Suresi 51, 52. ayetlerin okunmasını emrederdi.
  52- ) İnsana ait 7 şeyin gömülmesini emrederdi: Saç, kan, tırnak, diş, pıhtılaşmış kan, perde, hayız kanı. ( Hakim )
  53- ) Oruçlu iken iftar edeceği zaman ilkin su ile başalardı. Suyu iki veya üç defada nefes alarak içerdi yani bir defada içmezdi.
  54- ) Yüzüğünü sağ eline takardı. ( Müslim )
  55- ) Yüzüğünü sol eline takardı. ( Buhari )
  56- ) Yüzüğünü sağ aline takardı sonra sola değiştirirdi. ( İbn-i Asakir, Aişe (r.a. )
  57- ) Cinlerden ve nazar değmesinden Rabbine sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn nazil olunca onları okumaya başladı. Diğer duaları terk etti. Ani ölümden Allah'a sığınırdı, ölümden önce hastalanmasını isterdi. ( Taberani )
  58- ) Her namazdan sonra abdest alırdı. ( Buhari )
  59- ) Kurfuaz şeklinde ( Dizlerini karnına birleştirerek ) otururdu.
  60- ) Başına sarık sarıp ona kuyruk yaparak, iki omuzu arasından sarkıtırdı.
  61- ) Bütün vakitlerde Allah'ı (c.c.) zikrederdi.
  62- ) Gece karanlığında gündüzün ışığında gördüğü gibi görürdü. ( Beyhaki )
  63- ) Enine doğru misvak kullanırdı.
  64- ) Sabah namazının sünnetini kıldığı zaman sağ ayağının üzerine yatardı.
  "65- ) Aksırınca "" Elhamdülillah"" derdi. Bunu işiten "" Barekallah"" derdi. Tekrar Efendimiz: "" Yehdina ve Yehdikümullah"" derdi."
  66- ) Aksırdığı zaman elini ya da elbisesini ağzına koyardı, sesini alçaltırdı.
  67- ) Ayaktayken öfklendiklerinde hemen otururlardı. Otururken öfkelendiklerinde hemen yatarlardı. Böylece öfkeden teskin olup giderdi.
  68- ) Öğleden önce dört rekatı kaçırdıkları zaman onu farzı müteakiben iki rekattan sonra kılardı.
  69- ) Arkadaşlarından birini üç gün görmediği zaman onu sorarlardı. Eğer gaib ( kayıp )ise ona dua ederlerdi.
  70- ) Dualarının daha şümüllü olanını severdi, diğerlerini terkederdi. ( Taberani )
  71- ) Tabaklanmış koyun postunda namaz kılmaktan hoşlanırdı. ( İbn-i Said )
  72- ) Bahçelerde namaz kılamaktan hoşlanırdı. ( Tirmizi )
  "73- ) Duasına "" Subhane Rabbiyel aliyyül ağlel vehhab "" ile başlardo."
  74- ) Açlıktan beline taş bağlardı. ( İbn-i Said )
  75- ) Yeşilliğe akan suya bakmaktan hoşlanırdı. ( Ebu Nuaym )
  76- ) Ağzı kapanan kaptan hoşlanırdı.
  77- ) Hediyeyi kabul edrdi. Ona karşılık olarak bir şey verirdi. Sadakayı kabul etmezdi. ( Taberani )
  "78- ) Kıraatini ayetlerin başında dura dura icra ederdi. "" Elhamdülillahi Rabbil Alemin"" der, sonra durur "" Errahmanirrahim"" der ve yine dururdu."
  79- ) Cuma günü namaza gitmeden önce bıyıklarını kırpardı, tırnaklarını keserdi.
  80- ) Namazda esnemekten hoşlanmazdı.
  "81- ) Dağlamak, yani bir nevi tedavi şeklinden ve sıcak yemekten hoşlanmazdı ve şöyle buyururdu: "" Soğuk yiyin çünkü bereketlidir. Dikkat edin sıcak yemekte bereket yoktur. "" ( Ebu Nuaym )"
  82- ) Nübüvvet mührünün görülmesinden hoşlanmazdı.
  83- ) Çok sorulmaktan hoşlanmazdı ve bunu ayıplardı. Ama Hz. Ebubekir (r.a) sorduğunda cevap verirdi ve bundan hoşlanırdı. ( Taberani )
  84- ) Yemeği ortasından yemekten hiç hoşlanmazdı.
  85- ) Yürüyüşünden aciz ve tembek olmadığı anlaşılırdı.
  86- ) Secdede bazen kendisinden geçinceye kadar uykuya dalardı. Gözleri uyuyup kalbi uyumadığı için sonra klakıp abdest almaya ihtiyaç duymadan namazını kılardı. ( Ahmet bin Hanbel )
  "87- ) Son sözü şu olomuştur: "" Namazı sakın terk etmeyin. Namazı sakın terk etmeyin, elleriniz altında bulunanlar hakkında Allah (c.c )'tan korkun, adaletle muamele edin. ( Ebu Davut ) "
  Günlük Hayatta Sünneti Seniyye
  1. Hayırlı işlerde sağı, adi işlerde solu kullanmak.
  2. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
  3. Yemeğe besmele ile başlamak, Allah’ın sonsuz ikram ve nimetlerini tefekkür ederek yemek, sonunda da hamd etmek.
  4. Yemekte tabağın kendi önümüze gelen tarafından yemek.
  5. Yerde bir sofra bezinin üstünde yemek. İhtiyaç olduğu takdirde masada da yenilebilir.
  6. Yemeğe sofradakiler ile beraber başlamak.
  7. Acıkmadıkça yememek, tam doymadan yemeği bırakmak.
  8. Tabağa az yemek koydurtup artık bırakmamak.
  9. Sofrada sağ dizi dikip, sol dizi yere yatırmak.
  10. Saf ipek ve saf altın ümmet-i Muhammed’in erkeklerine haram kılınmıştır.
  11. Selamı yaymak. Selam, kelamdan önce gelir.
  12. Eve girince ilk söz ev halkına selam vermek olmalıdır.
  13. Selamla birlikte samimiyetle, tebessüm ederek musafahada bulunmak.
  14. Musafaha ile birlikte, hürmet, samimiyet ve şefkate vesile olan kucaklaşmalar yapılabilir. Süfli hisleri uyandıracak sarılmalar caiz değildir.
  15. Musafahada önce eli uzatan çekmelidir. Biz çekersek buluşmadan memnuniyetsizlik manası çıkabilir.
  16. İlmiyle amil din adamları ile adil devlet başkanlarının eli öpülür, beşeri hisleri yok olmuş yaşlı hanımlara selam verilebilir, gerekirse eli de öpülebilir. Yeter ki fitneye sebep olmasın.
  17. Hediyeleşmek ve gelen hediyeye aynıyla veya daha güzeliyle karşılık vermek.
  18. Az gülmek, gülünce kahkaha ile değil, tebessüm ederek gülmek. Mütebessim olmak.
  19. Çoğu zaman susmak, tefekkür etmek, ihtiyaç olunca konuşmak.
  20. Tane tane, orta bir ses tonuyla konuşmak. Çok mühim şeyleri üç defa tekrar etmek.
  21. Konuşmaya Allah’ın adıyla başlamak ve Allah’ın adıyla bitirmek.
  22. Nefsi ve dünyalık bir şey için öfkelenmemek. Bir hak zayi olduğunda ve uhrevi meselelerde, Allah ve din hakkı için öfkelenmek.
  23. Doğru sözle şaka ve mizah yapmak.
  24. Boş işler (malayani) ile iştigal etmemek.
  25. Uyku için yatınca önce sağ tarafına yatmak, sağ yanağını sağ avucunun içine koymak ve o günün muhasebesini yapmak.
  26. Yüzükoyun yatmamak.
  27. Yatağa girdiğinde avuçları açık olarak birleştirerek İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avucunun içine üfleyip sonra bütün vücudunu sıvazlamak, bunu üç defa tekrarlamak.
  28. Beyaz giymek.
  29. Mest giymek.
  30. Ayakkabı giyerken önce sağdan başlamak, çıkarırken de önce soldan çıkarmak.
  31. Takke ve sarıkla başı kapatıp namazı öyle kılmak.
  32. Soğan ve sarımsak kokusuyla mescid ve meclislere yaklaşmamak.
  33. Üzerinde kudsi kelimeler ve ayetler yazılı eşya ile tuvalet ve pis yerlere girmemek.
  34. Misafire elinde bulunandan ikramda bulunmak. Misafir ve ziyaretçileri temiz bir kılık kıyafetle karşılamalı.
  35. Aksırınca sesi az yükseltip, “Elhamdülillah” demek. Böyle diyene de “Yerhamükellah” demek. Bize dediklerinde “Yehdina ve yehdikümüllah” diye cevap vermek. Bu üçe kadar böyle mukabele şeklinde devam edebilir. Üç defadan fazla aksıran olursa, nezleden aksırmıştır ve mukabele gerekmez.
  36. Esnemeyi mümkün olduğu kadar gizlemek. Ağzı elle kapayarak gidermeye gayret etmek. Namazda iken esneme gelirse, ayakta ise sağ elin, diğer hallerde ise sol elin tersi ile ağzı kapatmak münasip olur.
  37. Davete icabet ve hediyeyi kabul etmek.
  38. Kapıyı üç defa vurmak, cevap verilmezse geri dönüp gitmek. “Kim o?” diye sorulduğunda, “Benim.” dememek, kendimizi açık bir şekilde tanıtmak, maksadımızı belirtmek. Kapının tam karşısında durup içeriyi gözleme durumunda bulunmamak. Biraz kenarda durarak, ailedeki mahremiyeti görmekten içtinap etmek.
  39. Ayakta bevletmemek. Tuvalette idrar saçıntısından, korunmak. Hadiste kabir azabının çoğunun idrar saçıntısından ileri geldiği bildirilmiştir. Tuvalete ihtiyaç için oturduğu vakit ön ve arkanın kıbleye karşı dönük olmaması gerekir.40. Banyo yapılan yere bevletmemek. Çünkü vesvesenin çoğu bundandır.
  41. İnsanların istifade ettiği gölgeliklere, yol ve yol kenarlarına, çeşme ve pınarlara bevletmemek, pisletmemek ve de tükürmemek. Hadiste, bunu yapanların lanetlenmesinden korkulacağı bildirilmiştir.
  42. Kasık ve koltuk altı temizliğine titizlik göstermek. Buralardan ayrılan parçalar temizken ayrılmasına da dikkat etmeli ve cünüp iken buraları tıraş etmemelidir. Bu tür temizlik caiz olsa da sünnete uygun değildir.
  43. Büyük ve umumi banyolarda tesettürle yıkanmalı, peştamal kullanılmalı.
  44. Mümkünse her abdest alışta misvak (fırça) kullanmak.
  Diyanet İşleri Başkanlığının neşrettiği misvak hadisi tercümesinde şöyle bir hüküm mevcuttur: “Misvaktan kasıt dişlerin temizlenmesi, ağız içindeki kötü kokunun giderilmesi ve mikropların yok edilmesidir. Bunu temin eden Erek ağacından başka fırçalar da varsa, o da misvak yerini tutar.”
  45. Emin ve muttaki insanlarla istişare etmek, neticedeki karara tevekkülle uymak.
  46. Cömertlik. “Cömert Allah’a yakın, cimri ise Allah’a uzaktır. Cömertlik kökü cennette olan bir ağacın dünyaya sarkmış dalıdır. Kim o dala tutunursa o dal onu cennete çeker.”
  47. Çok tefekkür etmek. “Tefekkür gafleti izale eder. Ölümü tefekkür etmek fani lezzetleri acılaştırır. Eşyanın üzerindeki fena damgasını gösterir.”
  48. Borçlanmalarda durumu yazıyla veya bir şahitle tevsik etmek. Böyle bir tedbir asla itimatsızlık sayılmaz. Anlaşmalarda değişik tevil ve tefsirlere yol açacak boşluklar bırakılmamalıdır. Durumu net olarak tespit etmek lazımdır.
  49. Bir yakını vefat eden Müslüman kardeşini teselli ederek taziyede bulunmak. “Allah merhuma rahmet etsin.” şeklinde dua yapılır. Taziye ziyareti vasati üç gün içinde yapılır. Üç günden sonraki ziyaretlerde vefatı hatırlatıp hüznü deşmek uygun olmaz. Evinden cenaze çıkan kimseler üzüntüden dolayı yemek hazırlayıp sofra kuramazlar. Bunun için vefalı komşular bir müddet bu eve yemek getirirler. Böylece hüzünlerine ortak olduklarını fiilen göstermiş olurlar. Cenaze sahibi üç gün kendisine kolayca erişilebilecek bir ortam hazırlar ve böylece kardeşlerinin taziyede bulunabilmelerine imkan tanınmış olur
  50. Ölmüş kimseleri hayırla yad etmek.
  51. Mevtanın ardından yüksek sesle ve çırpınarak, saç baş yolarak ağlamamak. Böyle yapmak kadere itiraz ve Cenabı Hakkın takdirini itham etmek olur. Ayrıca bu mevtaya iyilik değil azaba vesile olur.
  52. Sekerat halindeki hastalara “La ilahe illallah, Muhammedün rasulullah.” şeklinde telkinde bulunmak. Hastanın dudaklarını temiz ve ıslak bir bezle sulandırıp kurumamasını sağlamak. Ölüm vaki olup son nefes verilince, okumalar durdurulur ve cenazenin uzağında devam edilebilir. Çenesinin açık kalmaması için mendil ve benzeri şeylerle başa bağlanır. Gözleri açık ise kapatılır.
  53. Kabirleri ziyaret etmek. Gafleti dağıtır ve uhrevi tefekküre vesile olur. Kabristanın kapısına yaklaşınca, kabir halkına gizlice selam verilir. “Ey kabir sakinleri, esselamu aleyküm. Sizler bizden önce geldiniz, bizler de sizleri takip edeceğiz. Size Allah’tan af ve mağfiret dileriz.” Şeklinde selam ifade edilebilir. Sonra ziyaret edilecek merhumun ayakucu tarafından yaklaşılır. Yüzüne müteveccihen veya kıbleye karşı durulur. Kur’an ve dualar okunabilir. Ziyaret esnasında mezarları çiğnemek mekruhtur. Şayet geçip gitmek için başka müsait yol yoksa, merhuma sevap hediye edilerek, geçilebilir. Mezar üzerindeki yeşillikler yolunmaz, bilakis çiçekler ekilir. Kurumuş otlar ayıklanır.
  54. Hasta akraba, dost ve arkadaşları ziyaret etmek. Onlara teselli ve ümit vermek. Ziyareti uzun tutmamak. Hastanın hoşa gitmeyecek hallerini başka yerde anlatmamak.
  55. Sıla-i rahimde bulunmak. “Akrabayla alakayı kesen bir kimsenin bulunduğu meclise Allah’ın rahmeti inmez.”
  56. Zemzem suyunu hürmeten ayakta ve kıbleye karşı dönerek içmek.
  57. Anne-babaya itaat etmek, onlara ihsanda bulunmak, kalplerini kırmamak ve hayır dualarını almak.
  Peygamber Efendimizin Unutulan Sünnetleri
  Müsafeha etmek (iki müminin karşılaştıkları zaman toka yaparak salavat okumaları)
  Hutbenin arapça okunması
  Sakalın dudaktan itibaren bir tutam olması
  Kıymetsiz yerlere girerken sol ayakla girilip, sağ ayakla çıkılması
  Mübah olan yerlere sağ ayakla girilip sağ ayakla çıkılması (oda,taksi,dükkanv.s. )
  Namazları başı açık kılmamak
  Abdestte ayakları üç defa yıkamak
  Pantolonu katlayıp koymak
  Pantolonu oturarak giymek
  Yolculukta arkadaşlarından birini reis seçmek
  Ölen kimsenin kılmadığı namazlar için iskatın yapılması için vasiyet etmesi
  İstişare etmek
  Sakal ve bıyık bırakmak
  Çevreyi temizlemek
  Çıplak ayakla namaz kılmamak
  Abdest aldıktan sonra kıbleye dönüp su içmek
  Suyu üç yudumda ve oturarak içmek
  Kabeye dönerek başında besmele sonunda hamd ederek başı kapalı olarak içmek
  Bıyıkları kaşlar kadar uzatmak
  Kabristandan geçerken selam vermek ve onbir İhlas okumak
  Ölüye definden sonra telkin vermek
  İslam nikahı kıymak
  Tırnak kesmeye şehadet parmağından başlamak
  Tırnağını Cuma günü kesmek
  Yatarken sağ tarafına yatmak
  Abdestli yatmak
  Yemeğe tuz ile başlamak
  Sofrada sirke bulundurmak
  Ayakkabıyı giymeden önce ters çevirmek
  Uşur vermek (Farz)


  kaynak(farklı sitelerden topladım.)
  Konu kurt26 tarafından (26-11-2010 Saat 02:25 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.01.09
  Yer: istanbul
  Mesajlar: 12.132

  Allah razı olsun canım kardeşim.tümünü büyük bir dikkatle okudum.
  Rabbim yolundan ayırmasın.selametle kalın.

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.04.08
  Yaş: 32
  Mesajlar: 676

  "Sadaka yı kabul etmezdi."

  Allah Hz Muhammed sav e ve Ailesine sadaka ve zekat mallarını haram kılmış diye duymuştum.

  bu sebeple sadaka kabul etmezmiş.

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.04.08
  Yaş: 32
  Mesajlar: 676

  Sevgili peygamberimiz ;

  solak mıydı yoksa Sağlak mıydı?

  cevaben:

  Efendimiz sofra başında sağlak; hela da solak idi.

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.08.10
  Yer: eskişehir
  Yaş: 23
  Mesajlar: 734

  179.TUVALETE GİRERKEN;
  Melekler Mekanı - tuvalete girerken ve tuvaletten çıkınca okunacak dua..
  Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) de tuvalete girerken duâ okumuş, habis varlıkların şerrinden Allah'a sığınmıştır. Efendimiz'in tuvalete girerken okuduğu duâ şöyledir.


  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis."

  "Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım."


  TUVALETTEN ÇIKARKEN;

  Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) tuvaletten çıkarken şu duâyı okuyarak çıkardı:


  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."

  "Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun."

  Efendimiz tuvalet çıkışında bazan da "Gufrâneke yâ Rab" der, böyle rahatlama nimetleri karşısında İlâhî lûtfa teşekkür ederdi.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.08.10
  Yer: eskişehir
  Yaş: 23
  Mesajlar: 734

  179.TUVALETE GİRERKEN;
  Melekler Mekanı - tuvalete girerken ve tuvaletten çıkınca okunacak dua..
  Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) de tuvalete girerken duâ okumuş, habis varlıkların şerrinden Allah'a sığınmıştır. Efendimiz'in tuvalete girerken okuduğu duâ şöyledir.


  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis."

  "Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım."


  TUVALETTEN ÇIKARKEN;

  Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) tuvaletten çıkarken şu duâyı okuyarak çıkardı:


  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."

  "Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun."

  Efendimiz tuvalet çıkışında bazan da "Gufrâneke yâ Rab" der, böyle rahatlama nimetleri karşısında İlâhî lûtfa teşekkür ederdi.

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.08.10
  Yer: eskişehir
  Yaş: 23
  Mesajlar: 734

  180.daha fazla varsa yazabilirsiniz.

  Alıntı Gülfidan´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sevgili peygamberimiz ;

  solak mıydı yoksa Sağlak mıydı?

  cevaben:

  Efendimiz sofra başında sağlak; hela da solak idi.

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 31.03.11
  Yaş: 32
  Mesajlar: 1

  ALLAH razı olsun...

 9. #9
  hado77

  selamun aleykum

  hacamat da denilen kan aldırmak. efendizmiz aleyhisselatu vesselamın bu sünneti esasen vucut ısısının düşürülmesi ve havale benzeri bir şey geçirilmesine karşı yapılan bir amel.

  gelen vahyin veya kalbe gelen ilhamın şeytani bir sesleniş olup olmadığını anlamak bakımından hacamat anlamlı bir amel olarak görülmüş.

  normalde kanda bulunan mikrobik seviyenin artışı ve bu durumda beyne giden kanın bir takım sara benzeri ameliyelere sebebp olabileceği düşünülebilir. bu açıdan vucttan belli dönemlerde kan aldırılması hem fayda bakımından diğer insanlara yardım sağlayacaktır hem de kanın yenilenmesi ve mikrop birikmesini de engelleyecektir.

  özellikle gençlerde ergenlik dönemlerindeki kanı canlı olma tabiri bakımından ergenden tıbben uygun görülürse bir miktar kan alınması hem ergenliğin getirdiği havale benzeri yaşam tarzından kurtarır hem de gençlik hormonlarının tazelenmesini sağlar diyebiliriz.

  efendimiz aleyhisselatu vesselamın vahye karşı emin olmak için gösterdiği bu çaba da ayrıca taktire şayandır. zira kanın kirlenmesine sebep olacak hayvani gıdaların içerisindeki viruslerin bi,r şekilde yol bulup kana karışması halinde izalesi de bu yolla mümkün kılınmış halusülasyon veya sara benzeri etkiler en aza indirgenmiştir.

  bu sünnetin her sünnet gibi sorumluluk çağında başlatılması gerekmekte. ergen çocuk hem toplumsal olarak hem de ergenliğin getirdiği bir takım hormonların dengelenmesi adına hem de genç hücerelere devamlı yenilenmeyi vucuda eğitim vermek adına bu sünnet gereği kan vermeleri uygun görülmelidir..tıbbi engel yoksa gerçekten güzel sonuçlar verecektir.

  efendimiz aleyhiselatu vesselama 2 kişinin miraçta cerrahi bir oprerasyon yaptığı beyan edilmekte bu manevi operasyonun maddi ayaklarından biri de hacamat yani kan aldırma işlemi olarak görülebilir.
  zaten sünnet uygulaması namaz oruç gibi ergen yaşlarda başladığından, bu uygulama da artık çocuğu büyüdüğü mantığıyla değerlendirmesi gereken aileye de yön vermekte ileride savaş dahil her türlü komplikasyonda çocuğu bilinçli ve cesur kılmaktadır.

  ALLAH teala bizlerden razı olsun.

 10. #10
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.12
  Yaş: 25
  Mesajlar: 1

  Böyle güzellileri paylaştığınız için Allah sizden razı olsun...

Benzer Konular

 1. Birebir olarak alinti yapmadan tane tane söyliyerek yazalim
  Konu Sahibi KAAN ERDEM Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 4034
  Son Mesaj: 23-07-2015, 16:47
 2. Hz.Muhammed'in (sav) Soy Ağacı
  Konu Sahibi ~Elçi~ Forum Resimler
  Cevaplar: 55
  Son Mesaj: 13-06-2009, 12:38
 3. tane tane pilav yapmanın püf noktaları :)
  Konu Sahibi <DAMLA> Forum Yemek Tarifleri
  Cevaplar: 59
  Son Mesaj: 22-03-2009, 14:13
 4. Hz. Muhammed'in (sav) gözlüğü ile bakabilmek
  Konu Sahibi نعىمة Forum Peygamberimiz Hz. Muhammed ( sav )
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 16-02-2008, 18:44
 5. Hz. Muhammed'in (s.a.v)vasiflari Ve Huylari
  Konu Sahibi istikbal Forum Peygamberimiz Hz. Muhammed ( sav )
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22-09-2007, 12:55

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •