BAYRAM EDER

Bayramlar bir nice esrarlı gündür,
Dudak bayram eder, dil bayram eder.
Âlem-i İslâm’a ait düğündür,
İdrak bayram eder, dil bayram eder.

Kuşatır kalpleri neşe rüzgârı,
Kurulur muhabbet, duygu pazarı,
Söner husumetin amansız nârı,
Irmak bayram eder, sel bayram eder.

Dargınlar küskünler barışır bu gün,
Sevgi, sevgi ile yarışır bu gün,
Çıkar gönüllerden dert, keder, hüzün,
Yaprak bayram eder, gül bayram eder.

Güneş her günden bir başka doğar,
Sevgi haleleri dertleri boğar,
Göklerden yerlere selamet yağar,
Toprak bayram eder, yel bayram eder.

Tatlı bir telâşla gezer insanlar,
Coşar yüreklerde tüm heyecanlar,
Dolar, taşar nice kutlu mekanlar,
Sokak bayram eder, yol bayram eder.

Her yanı sırlı bir ahenk kuşatır,
Sorulur yârâna, yâra hâl hatır,
Gözleri sılanın vaslı ıslatır,
Bucak bayram eder, il bayram eder.

Sevgiyle gülümser gözler, bakışlar,
Bahtiyârdır bu gün iniş, yokuşlar,
Neşeyle uçuşur, ötüşür kuşlar,
Budak bayram eder, dal bayram eder.

İbrahim SAĞIR