Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
Sayfa 1 Toplam 10 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 97 Sayfa bulundu

Konu: İmanın Şartlarını anlamak;

 1. #1
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  İmanın Şartlarını anlamak;

  İmanın şartları AMENTÜ 'de toplanmıştır:

  Amentü şöyledir:

  Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü.
  [Yani, Allah?a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah?tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah?tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah?ın kulu ve son Peygamberi olduğuna şehadet ediyorum.]

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  Ey inananlar! Allah'a, rasulüne, rasulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah?ı, meleklerini, kitablarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.? [Nisa: 136]

  İmanın Şartları madde halinde ve sırasıyla şöyledir:

  Allah'a iman
  Meleklere iman
  Kitaplara iman
  Peygamberlere iman
  Ahiret gününe iman
  Kaderin, Hayır ve Şerrin Allah'tan olduğuna iman


  Allah'a inanmak

  Allah(cc)'ın var olduğunu, bir olduğunu, gördüğümüz - görmediğimiz bütün alemin gerçek sahibi ve Rabbi olduğunu bilmek, bununla beraber inanmak gerekir. Nasıl ki her eserin bir sahibi var, her resmi çizen bir ressam var, her mobilyanın bir ustası veya mühendisi var ise, bunca kâinatın bir düzen ve tertip içerisinde yönetilmesi birtakım sebeplerle belirli ölçü ve zaman içinde dönüp durması da çok büyük bir güce sahip birisi tarafından yapılması icap etmektedir. İşte bu varlık Allah(cc)'tır. Ondan başka ilah yoktur. Alah'ın varlığını reddetmek küfür başta olmak üzere birçok kötülüğün kapısını açar. Allah'ın varlığına bile bile inanmayan zalimdir. Ancak bu zalimliği kendine zarar verir. İş işten geçtikten sonra (perdeler kalktıktan sonra) gerçeği görür ve o zamanki imanı bir fayda vermez.

  Allah'ın meleklerine inanmak

  Melekler'in varlığına inanmakta farzdır. Şöyleki Allah'ın vesileleri bir hayli sayılamayacak derecede çoktur ve farklıdır. Yağmurların ve karların tanelerini taşıyan meleklerden, rüzgarı, denizi, bulutları, ayı, güneşi Allah'ın izniyle yönlendiren meleklere kadar, insanların sağında ve solunda bulunan yazıcı meleklerden, kabirde sorgu sormakla görevli münker ve nekir meleklerine kadar, salavatları peygamber efendimize ulaştıran seyyah meleklerinden, vahiy meleğine kadar birçok meleklerin varlığı bilinmektedir. Bunların herbiri Allah'ın izniyle hareket etmekte ve kesinlikle onun emrinden çıkmayarak devamlı zikir halindedirler. "Gökte bir karış boş yer yoktur" ifadesinin peşinden, "Orası meleklerle doludur" ifadesine kadar bilgilerde yer almaktadır. Bunların hepsi nurani varlıklar olduğu ve bazı meleklerin özellikle Kur'an-ı Kerim de geçtiğini de delil olarak gösterirsek, bunların varlığına inanmak da, imanın şartlarından ve inanılması gereken hususlardandır diyebiliriz.

  Allah'ın kitaplarına inanmak

  Kitaplar'ın varlığına inanmak da farzdır. Bu kitaplar normal bir insanın veya yaratılmış bir varlığın yazdığı kitap gibi değildir. Bu kitaplar ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar yaratıcı tarafından bizlere rehber, öğüt, ilim ve birçok konuda hüküm vermek, müjde vermek, korkutmak vb. amaçlar ile gönderilir. İnsanların ibret alması, okuyup rahat ve huzur bulması, birçok konuda ilkönce başvurulan kaynak olması, dünya ve ahiret yaşamındaki dengelerin ve ölçülerin anlatılması öğretilmesi gerçekten bir insanın veya bütün insanların veya bütün varlıkların yapabileceği bir iş değildir. En basit delili, ölüm sonrasıdır. Ölüm sonrasındaki ahiret hayatının sahibi olan Allah(cc), kitaplarında kendini ve rasullerini tanıtmakta, dini ölçüleri ve hükümleri belirlemektedir. İlahi kutsal kitapların her biri, yeni bir şeriat kanunu (Din) getiren ve öncekinide tastik eden bir özelliğe sahiptir. Bu kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, yeryüzüne gelmiş bütün kitapların toplandığı SON ilahi kitaptır. Önceki büyük kitaplar olan, İncil, Tevrat ve Zebur'u tastikler ve içinde barındırır. Kur'anı Kerim ile, dinin bütün safhaları tamamlanmış ve kemale ermiştir (olgunlaşmış ve son bulmuştur). Artık bundan sonra başka bir din veya kitap Allah katında kabul edilmeyecektir. Çünkü son kitabın gelmesi, son dinin açıklanması ve son peygamberin gönderilmesi bunların hepsi kıyamet alametidir. Böylece dünyanın ömrüde son bulmakta ve son zamanlar yaşanmaktadır. Bütün bunlara rağmen bize en büyük rehber ve nur olarak gönderilen, ayrıca bununla beraber Peygamber efendimizin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim, halen yürürlükte ve hiç değişmeden günümüze kadar gelmekte olup her asra hitap niteliğindedir. (Allahu alem)

  Allah'ın peygamberlerine inanmak

  Peygamberler'in varlığı, ilahi kitapların yayılması, açıklanması, bizlere örnek olması, mucize ve ibret olması (ve daha sayamadığımız birçok sebep için) bilinmesi, inanılması gereken hususlardandır. İnsanların ilki olan Hz. Adem (a.s.) 'dan son peygamber Hz. Muhammed(sav) Efendimize kadar gelmiş geçmiş birçok peygamberler bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerimde bunların 25 kadarı geçmektedir. (Ancak 25 peygamber var anlamına gelmez) rivayetlere göre 124 bin, başka bir rivayete göre 224 bin peygamber geldiği bilinmektedir. Ancak 124 bin görüşü daha yaygındır. Nisa suresinin, (Kıssalarını sana bildirmediğimiz resuller de gönderdik) mealindeki 64. âyeti, Peygamber sayısının Kur?an-ı kerimde bildirilmediğini göstermektedir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Nebiler 124 bin, resuller ise 313?tür.) [Hakim].
  Allah(cc), insanları başıboş ve sebepsiz yaratmamış, onlara kitap göndermiş ve kitapları anlatan kulluk örnekleri olan rehberler, peygamberler göndermiştir. Bunlara inanmak icap eder.

  Ahiret gününe inanmak

  Ahiret günü, bizler için en büyük ve en önemli gündür. Bu gün hakkında birçok ayet ve hadis vardır. Ayet ve hadislerin bilgi verdiği bir konuda iman etmek gerekir. Nitekim bunlara itiraz etmek, reddetmek inanç noksanlığındandır. Ahiretin ebedi ve sonsuz olması, oradaki nimetlerin şuanki içerisinde bulunduğumuz nimetlerden kıyas edilemeyecek kadar farklı ve çeşitli olması, yine azabın buradaki en ağır azaptan kıyas edilemeyecek kadar acı verici olması, yapılan her amelin, kullanılan her nimetin hesabının verilmesi, hayır ve şerrin (iyilik ve kötülüklerin) ahiret gününde karşımıza çıkması, mizan, cennetin, cehennemin, kabir hayatının, dünya hayatında iken görmediğimiz ve itiraz ettiğimiz gerçeklerle karşı karşıya kalmamız, ölümden sonraki bu hayatın sonunun olmaması gibi konuların hepsi ahiret hayatının özelliklerindendir. O gün, artık hesaplaşma günüdür. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görür, kimde zerre kadar kötülük yapmışsa karşılığını görür. Sonuç olarak insanlar bu günde (ahiret gününde) saf saf Allah'ın huzurunda dururlar ve hepsi gerçeği görür. Cehennem görünür ve sırat köprüsüne sevk edilir. Bu köprüden geçenler kurtulur, geçemeyenler cehenneme yuvarlanır. Ahiret gününün çok enterasan ve farklı sahneleri vardır. Gerçek olan bu sahnelerle, hepimiz karşılaşacak ve yüzyüze geleceğiz.

  Kadere inanmak

  Kader, bir seneryo gibidir. Yazarı ise Allah(cc)'tır. Herşeyin kaderi (yani yapacağı bütün işleri) belirlenmiş ve Levh-i Mahfuz denilen yerde korunmaktadır. Bu zamana kadar gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün işler kaderde kayıtlıdır yazılıdır. Bizleri ilgilendiren hususa gelince, her ne yaparsak yapalım kaderdekini yaşarız. Kaderimizin dışına çıkamayız. Bir örnek belki konunun anlaşılmasına neden olabilir. Bilgisayardaki araba yarışlarını düşünün, oyunun izin vermediği şeyler yapılmadığını hepimiz biliriz. Örneğin 200 km hızdan fazlasını desteklemeyen bir araba yarışında, 300 km hız yapamayız. Bunun nedeni, oyunun 200 den fazlasını desteklememesidir. Yani sınırlardan dışarı çıkamamamızdır. İşte bilgisayar programı kader gibidir. Nasılki sınırdan dışarı çıkılamıyor, böylece kaderden de dışarı çıkılamaz. Adeta çember içinde kalan insan sağına da gitse soluna da gitse, aşağıda inse, yukarıda çıksa aynıdır farketmez. Kaderden çıkamaz. Bir yerden başka bir yere giderken yönünü değiştirse bile yine bir kaderden başka bir kadere geçer. Sonuçta Allah'ın kaderinden, yine Allah'ın kaderine gidilir. Anne ve babalarımızı, kardeşlerimizi vs. biz seçmiyoruz. Bunlar, kaderimizde yazılı olduğu için karşılaşıyoruz.
  Kadere, alın yazısı da denmektedir. Ancak şurası iyi bilinmeliki, bir kimse içki içip, kumar oynayıp, zina edip veya herhangi bir kötülük yapıp "ne yapalım, kaderimiz böyleymiş" deyip kötülükleri işlemeye devam ederse bu kişi ancak kendi kendini kandırmış olur. Bir diğer önemli husus ise, kadere razı olmamak isyan etmek ! Bunlar iman zayıflığından kaynaklanır, insanı dinden çıkarmaya kadar götürür. Kaderi Allah yazmıştır. Eğer Allah'ın olmasını emrettiği programa (kadere) razı olmayan, isyan eden, vereceği hesaba hazırlansın (Allah bizleri kadere razı olanlardan eylesin)

  Hayır ve Şerr'in Allah'tan olduğuna inanmak

  Hayır (yani iyilik) ve Şer (Yani kötülük). Bunların hepsi Allah'ın dilemesiyle olmaktadır. Bizim karşımıza çıkan her iyilik ve kötülük Allah'ın takdiriyledir. İmtahan aleminde olduğumuzdan dolayı, her türlü iyilik ve kötülükle karşı karşıya kalabileceğimizi unutmayalım. Biz iman eden müslümanlar olarak, iyiler ile kötülükleri birbirinden ayırıp iyiliklere yönelmeli ve kötülüklerden uzaklaşmalıyız. Başımıza bir kötülük geldiğinde hemen isyan edip dert yanmak yerine sabredip dua etmek, çok güzel ve iyi bir karşılama olacaktır. Hayırları işlediğimiz zaman Rabbimizin rızasına ereceğimizede iman ettiğimizden dolayı, Allah için yapılan hiçbirşeyden zarar etmeyeceğimizin huzuru sevindiriyor bizleri.
  Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir... (bakara,286)

  Kaynak :.Dinibilgiler.gen.tr

 2. #2
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  Allaha İnanmak ; Allah C.C. varlığın yegane sahibi olup her an yarattığı alemi sevk ve idare eden Rabbul Alemindir. Emirleri Levh te yazılı olup ,bütün olanlar bu levhada yazılı olduğu şekilde yürür.24 saat içinde bu levhaya en az 2000 defa bakar sileceğini siler ,ekleyeceğini ekler.
  Yani Kaza ve Kader yazılı olan son emre göre neticelenir.Bütün bilgiler yazılıdır ama uygulama anında tekrar bakılır değişiklik yoksa uygulanır varsa son emre uyulur. Yani hiç kimse son emri bilemez ancak; son an değişiklik olup olmadığı neticesine göre ömür ya biter yada uzar.
  Hesap sorulamaz.
  Görülmesi perde ile saklı olup dilerse nasip olur.

 3. #3
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  Meleklere iman ;
  Melekler nadide nurani varlıklar olur.İtaat te kusur işlemezler her Melek görevli olduğu konuyu tam itaatle ifa eder.Allah C.C. nun İnsanı koruma ile ilgili Meleği olduğu gibi ,kendi İsim ve Tecelli ile sıfatlarının da görevli Melekleri vardır.Yapılması gereken emri bizzat yerine getirirler.Her işin görevlisi melek vardı.Görülmeleri Allahın emrine göre olur.Zikir.Kıyam ,Ruku ve Secde görevlisi Melekler olduğu gibi...Kapı bekçisi ...Cennet ve Cehennem gibi fiillere ait görevli meleklerde vardır.

 4. #4
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  Bu konuyu bilerek açtık ki bilmediğimiz konuyu öğrenelim.Biz bizim duyduğumuz önemli olanları yazdık.

 5. #5
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  İmanın şartlarına daima inandığımıza söyleriz ama her zaman biraz şüphe veya acaba sorularımız vardır. İsteriz ki elle tutulsun gözle görülsün ki tam inanalım.işte bu tereddüt biz yanlışa götürür.

 6. #6
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  Sormak ve öğrenmek ayıp değil yanlış bilgide kalmak,öğrenmemek ayıp. Ben çok iyi biliyorum değil ben gerçeği öğrenmek istiyorum .

 7. #7
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  İmanın yöntemi farklı olur bazı insanlar okuyarak buna ulaşır ,bazıları ise yaşayarak...bir kısmı ise tam teslimiyetle bilir iman eder .bir kısmı ise tam teslimiyetle bilmez ama bana ne o bilir der iman eder Bazıları da hep şüphede olup acaba der .İşte en tehlikelisi acabadır.İnanç ve teslimiyet zayıf olup hep tamam veya yok ortamında dolaşır.

 8. #8
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  Bir endişemiz de doğrulamak tır ,yani acaba yanlış mı ? acaba doğru mu ? sorularını sorarız.İsteriz ki bilgimiz tam doğru olsun.Örneğin Kuranda okur anlarız acaba der ve yardımcı kitaplardan sağlamlama ihtiyacı duyarız....

 9. #9
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.04.13
  Mesajlar: 1.424
  Teşekkür ve Beğeni

  Yani aslında kişisel kendim için söylüyorum İmanımızı hep sorgularız. Belkide doğrusu budur.Ümit ve Ümitsizlik içinde dolaşır dururuz.

 10. #10
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.12.09
  Yer: giresun,mersin,ankara
  Mesajlar: 2.177
  Teşekkür ve Beğeni

  bu gün tamda meleklerle ilgili bi yazı okumuştum.bu yazı çok iyi oldu allah razı olsun. ().her esmanın meleklerinin olduğunu ve bizlere yardımcı oldukları.mesela anyail... (kendim için söylüyorum) yanlışsa bilgilendirirseniz sevinirim..

Sayfa 1 Toplam 10 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun
  Konu Sahibi ashabaselam Forum Kutlu Doğum - Mevlid Kandili
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 02-12-2017, 02:05
 2. Her şeyin bir vakti vardır
  Konu Sahibi -YAKAZA- Forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26-12-2011, 15:57
 3. Günün Ayet ve Hadisi (03.12.2010)
  Konu Sahibi el-muslimun Forum Kuran-ı Kerim meali
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-12-2010, 00:40
 4. komik resimler ekleyelim
  Konu Sahibi نعىمة Forum Resimler
  Cevaplar: 201
  Son Mesaj: 04-05-2009, 00:26
 5. ??? Zeka testi ???
  Konu Sahibi Ravzadakinurunkölesi Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 11-04-2009, 06:27

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •