Amcası Azer heykeltraştı , put heykelleri yapardı. Kendisi daha genç çağında fakat daima vahdaniyet meşrebinbe...Bir gece gidiyor amcasının dükkanına ne kadar put varsa hepsini parçalıyor bir tanesini bırakıyor.Sabahleyin amcası geliyor.
O amca ki :

- Yahu bu taş parçalarından ne anlarsın

denildiği zaman hiçbir cevap veremiyor , fakat alışkanlığına devam ediyor.Amcası heykelleri kırılmış görünce çağırıyor Hz.İbrahim'i ve soruyor...

- Bu heykelleri deviren kıran kim ?

Cevap :

- İşte şurada gördüğün heykel

ve bıraktığı heykeli görsteriyor amcası...

- Nasıl olur bir taş parçası öbürlerinin kafasını kırsın böyle yere devirsin hangi kuvvetle ?

Hz.İbrahim amcasındaki şaşkınlığı görünce

- Yahu , sen bu heykelin şu heykelleri kırabileceğine kaani değilsin de sonra nasıl bunlara ilah gözüyle bakıyorsun...