Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
1 den 4´e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu

Konu: Peygamberimizin Güzel Sözleri ve öğütleri ..

 1. #1
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Mesajlar: 14.181
  Teşekkür ve Beğeni

  Peygamberimizin Güzel Sözleri ve öğütleri ..

  1 Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır
  2 Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır
  3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın
  4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür
  5 Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir
  6 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır
  7 Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
  a.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
  b.Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
  c.Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,
  d.Vücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından

  8 Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir

  9 Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur
  10 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir
  11 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner
  12 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı
  13 Kurban kesiniz Onunla nefsi temizleyiniz Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur Yere düşen kan, Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur Az infak edin, çok ecir alın

  14 Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir
  15 Hiçbir farz namazı kasten terk etme Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır
  16 Kim, insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler
  17 Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!
  18 Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma Olur ki bir gün dost olursun Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin

  19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın
  20 Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin
  Beni de Allah sevgisi için sevin Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin
  21 Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir
  22 Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir
  23 Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder

  24 Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur
  25 Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a buğzetmesin
  26 Şiir vardır ki, hikmettir Beyân vardır ki, büyüdür
  27 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz
  28 Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır
  29 Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır
  30 Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır
  31 Ümmetimden bir grup insan Kur'an'ı muhakkak sûrette okuyacak Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar
  32 Veyl, cehennemde bir vadidir Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz
  33 Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez
  34 İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı
  35 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir
  36 Mü'min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır
  37 Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez
  38 Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin
  39 Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!
  40 Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir

  41 Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer)
  42 Kanâat, tükenmez bir hazinedir
  43 Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir
  44 Ticârete devam edin Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir
  45 Ya hayır konuş, ya da sus

  46 Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini
  açığa vurur Evinin içinde bile olsa onu rezil eder

  47 Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret
  muâmelesidir

  48 Pişmanlık, tövbedir
  49 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni
  niçin menfaatsiz yere öldürdü

  50 Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır
  51 Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir
  52 Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder
  53 Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir

  54 Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur
  55 Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et
  56 Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz

  57 Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona
  58 Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur
  59 Hikmetin başı, Allah korkusudur
  60 Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer
  81 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır
  82 Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder
  83 Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır
  84 Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez
  85 Duâ ibâdetin ta kendisidir
  86 Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin
  ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin)
  87 Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın,
  yemininden dolayı keffâret versin

  88 Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer
  89 Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir
  90 İlme mâni olmak helâl olmaz
  91 Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder
  92 Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!
  93 Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir

  94 Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir
  95 Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü'mindir

  96 Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır
  97 Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir
  98 Nebî (sav) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir
  99 Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona
  lânet eder

  100 Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursun
  121 Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir

  122 Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!
  123 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle Çünkü o, Cennet hazinesidir

  124 Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır
  125 Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez
  126 Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!
  127 Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar Bu hâl
  namaz bitinceye kadar devam eder

  128 Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti
  129 Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar

 2. #2
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Mesajlar: 14.181
  Teşekkür ve Beğeni

  130 İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır
  131 Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün
  bereketi ile Cehennemden çıkarılır

  132 Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!
  133 İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir

  134 Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün
  günâhları afv olur

  135 İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır
  136 Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler Bu kapıdan yalnız kuşluk
  namazı kılanlar girer

  137 Her kim sabahleyin üç defa "Eûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şetânirracîm" dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti
  (Hüvallâhüllezî) okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir O kimse o gün ölürse
  şehid olarak ölür Akşamleyin ölürse yine böyledir

  138 Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül
  hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illall,ü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ
  billahil aliyyil azîm

  139 Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen
  kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ
  hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ
  hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur
  ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim

  140 Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır [Ahmed b Hanbel]
  141 Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir
  142 Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkın da sana gelir

  143 Her paslanmanın cilası vardır Kalbin cilası da esteğfirullah demektir
  144 Bir kimse riyaya, yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır
  145 Hicretin efdali Allah'ın hoşlanmadığını terketmektir
  146 Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir
  147 Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar
  148 Erteleyenler helak olmuştur

  149 Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur
  150 Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır
  151 Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın
  152 Güzel bir söz söylemek sadakadır Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır
  153 Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir Bir müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter
  154 Müslüman müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar
  155 Savaş, hiledir, hileden ibarettir
  156 İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir
  157 Savaş eri, Allah için nefsi ile savaşandır

  158 Tek olan şey bölünme kabul etmez, gerçek tekdir
  159 Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür
  160 Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır
  161 Ya Ali, cenazemi sen yıkayacaksın Borcumu sen ödeyeceksin, zimmetimi sen ifa edeceksin
  162 Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur Hatta tokuşan koyunlar bile
  163 Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur
  164 Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır
  165 Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır

  166 Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir
  167 Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır
  168 Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır

  169 Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir
  170 Nimete kavuşanların inkarından sakının
  171 Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin

  172 Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna
  173 İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur Etmez ise ehli sen olursun
  174 Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz

  175 Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran
  176 Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır
  177 Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?
  178 İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz
  179 Kur’an yedi nuans üzere indirildi Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur
  180 Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir
  181 Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma
  182 İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz
  183 Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır
  184 Dünyada bir garip veya bir yolcuymuş gibi yaşa
  185 İman iki eşit parçadır Yarısı sabır,yarısı şükürdür

  186 Her evin kapısı vardır Kabirin ki ayak tarafındandır
  187 Bela insanın diline bağlıdır Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır
  188 Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin
  189 Affetmek, zaferin zekâtıdır

  190 Ya Ali, benden sonra yola gidenler, senin gösterdiğin yoldan giderlerse selamete ererler
  191 Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar
  192 Resulullah (sav) rüşvet alana da verene de lanet ettiRüşvet alan da veren de cehennemdedir

  193 Dünyada iki yüzlü olanlar, kıyamet günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler
  194 İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih evlat
  195 İmanın efdali: nerede olursan ol, Allah’ın (CC) seninle olduğunu bilmendir
  196 Evlat kokusu, cennet kokusudur
  197 Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir

  198 Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır
  199 Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir
  200 Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder
  201 Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir
  202 İnsan dilinin altında gizlidir
  203 Cahiller cesur olurlar

 3. #3
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Mesajlar: 14.181
  Teşekkür ve Beğeni

  Peygamberimizin güzel sözleri ve ÖĞÜTLERİ

 4. #4
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 12.02.11
  Mesajlar: 1
  Teşekkür ve Beğeni

  güzel paylaşım allah razı olsun

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22-05-2012, 16:45
 2. Ey yadıma hüzün zerkeden hancı!
  Konu Sahibi Mustafa Cilasun Forum Kendi Şiirleriniz
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-12-2011, 16:27
 3. b-) Ücret
  Konu Sahibi HUSEYIN SASMAZ Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-04-2011, 13:57
 4. Gösteri ve Yürüyüşler Müslümanların İşlerinden Değildir
  Konu Sahibi Tevhid Davası Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-03-2011, 22:00
 5. Garip Ama Gerçek..
  Konu Sahibi kalbin zümrüt tepesi Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20-08-2009, 16:17

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •