BİSMİLLAHİRRRAHHMANİRRAHİM

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil murselin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil mucahidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil şahidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil haifin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil haşiin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil taiim

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil taibin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil abidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil hamidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil salihin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil raikin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil sacidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil kalmin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil kaidil

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil müttakin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil müstağfirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil nadimin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil şakirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil hafızın

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil zakirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil akılin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil muhsınin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil ekremin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil münzirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil mübeşşirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil tayyibin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil nebiyyin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil aiimin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin elnebiyye elzekiyye

elnekiyye

Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammedin elkureyşiyye,

elhaşimiyye


Allahümme salli ve sellima ala seyidina Muhammedin elmedeniyye elarabiyye

elmukarremi yevmelkıyameti

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin seyyidi ehlil

cenneti

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin sahibilmakamil mahmudi

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin sahibissıratiilmüstekimı

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin efzalil evvelinevelahirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin ve ala cemiilenbiyai

velmürselilne ve ala cemlilmelaiketil mukarrebine ve ala ibadillahissalihine min

ehlissemavati ve ehlilardeyne ve aleyna maaküm ecmalne birahmetike ya

erhamerrrahimine ve sallallahulala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi

ve sellüm ecmain.Ulu Serverimiz (s.a.v) Allah’a yemin ederek diyorki bu selavatı şerifeyi hayatı

boyunca bir defacık bir saatte veya bir Cuma gününde veya bir ayda bir defa

okursa Allahü teala o kimseyi sorgusuz sualsiz cennete gönderir.Her kimki bu

selevatı Şerifeyi yazıp üzerinde taşırsa bütün korktuğu şeylerden emin

olur.Cebrail (a.s.) Peygamber efendimize (s.a.v.) müjdeleyerek “ Bu selevatı

Şerifeyi hayatı boyunca okuyan kimse kıyamet günün yüzü ay gibi parlak olarak

mahşere çıkar ve insanlar hayrette kalıp; Bu bir peygambermidir? Yoksa

melekmi? Diye sorarlar” Ayrıca bu selevatı şerifede ismi azam olduğunu Cebrail

(a.s.)dan rivayet ederler.
Bu selevatı Şerifenin hasenatını saymakla bitmez.Birde

ölenleri kabir azabından korur.Bu Selevatı Şerifeyi okuyan kimseye Resul-u

Ekrem kıyamet günün şefaatçi olurken bu selevatı şerifeyi bilipte ve yanında

olupta başka mümin kardeşlerine vermeyen kimseyi şefaatinden mahrum

bırakacağını bildiriyor.

Alıntıdır.

Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

(A'RAF suresi 179. ayet)