Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 14 Sayfa bulundu

Konu: Münafıkların durumu ;

 1. #1
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  Münafıkların durumu ;

  2- BAKARA SÛRESİ

  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  6. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.
  7. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için
  büyük bir azap vardır.
  8. İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır.
  9. Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında
  değillerdir.
  10. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır.
  Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.
  11. Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler.
  12. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.
  13. Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı
  edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.
  14. İman edenlerle karşılaştıkları zaman, “İnandık” derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız
  kaldıkları zaman, “Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler.
  15. Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp
  dururlarken onlara mühlet verir.
  16. İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr
  getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.
  17. Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı
  sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.
  18. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.
  19. Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak hâlinde
  boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden
  parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.
  20. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce
  dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah,
  her şeye hakkıyla gücü yetendir.
  21. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten
  sakınasınız.

 2. #2
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  4- NİSÂ SÛRESİ

  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  60. (Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri
  görmüyor musun? Tâğût’u tanımamaları kendilerine emrolunduğu hâlde, onun önünde muhakeme
  olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
  61. Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin” dendiği zaman, onların senden
  büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
  62. Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da “Biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan
  başka bir şey istememiştik” diye Allah’a yemin ederek sana geldikleri zaman hâlleri nasıl olur?
  63. Onlar, Allah’ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara,
  kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle.

  64. Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine
  zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de
  onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.
  65. Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da
  verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş
  olmazlar.
  66. Eğer biz onlara, “Hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın” diye yazmış olsaydık, içlerinden
  pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem
  daha hayırlı, hem de (imanlarını) daha çok pekiştirici olurdu.
  67. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükâfat verirdik.
  68. Onları elbette doğru yola iletirdik.
  69. Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle,
  sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.
  70. Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.


  88. Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah, onları yaptıkları işlerden dolayı baş
  aşağı ederek eski konumlarına (küfre) döndürmüştür. Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi
  istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın.
  89. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız.

  137. İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenler var
  ya; Allah, onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
  138. Münafıklara, kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele.
  139. Onlar, mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar?
  Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.
  140. Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’an’da) “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini
  işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi hâlde siz de onlar
  gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde
  toplayacaktır.
  141. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, “Biz
  sizinle beraber değil miydik?” derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, “Size üstünlük
  sağlayıp sizi mü’minlerden korumadık mı?” derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir.
  Allah, mü’minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.
  142. Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza
  kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.
  143. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü’minlere) ne de şunlara (kâfirlere)
  bağlanırlar. Allah, kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.
  144. Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a apaçık bir
  delil mi vermek istiyorsunuz?
  145. Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da
  bulamazsın.
  146. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah’ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah’a has
  kılanlar müstesnadır. Bunlar mü’minlerle beraberdirler. Allah, mü’minlere büyük bir mükâfat
  verecektir.

 3. #3
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  9- TEVBE SÛRESİ

  64. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir sûrenin üzerlerine
  indirilmesinden çekinirler. De ki: “Siz alay ede durun! Allah, çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır.”
  65. Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, “Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”,
  derler. De ki: “Allah’la, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?”
  66. Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz, (sözde) iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden
  (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle, diğer bir zümreye azap
  edeceğiz.
  67. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip
  iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz
  münafıklar, fasıkların ta kendileridir.
  68. Allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kâfirlere, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini
  va’detti. O, onlara yeter. Allah, onlara lânet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.
  69. (Ey münafıklar!), siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları
  daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, paylarına düşenden
  faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi, siz de (dünya
  zevkine) daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana
  uğrayanların ta kendileridir.

 4. #4
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  57- HADÎD SÛRESİ

  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  13. Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, “Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de
  aydınlanalım” diyecekleri gün kendilerine, “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık arayın”
  denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar
  (münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.
  14. (Münafıklar) mü’minlere şöyle seslenirler: “Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?”
  (Mü’minler de) derler ki: “Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz,
  şüphe ettiniz. Allah’ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı (şeytan) Allah
  hakkında da sizi aldattı.”

 5. #5
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  59- HAŞR SÛRESİ

  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  16. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, “İnkâr et” der; insan
  inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım”
  der.
  17. Nihayet ikisinin de (azdıranın da azanın da) akıbeti, ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte
  zalimlerin cezası budur.

 6. #6
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  63- MÜNÂFİKÛN SÛRESİ

  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  1. (Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah’ın peygamberi olduğuna
  şahitlik ederiz” derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah, o
  münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.
  2. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah’ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey
  ne kötüdür!
  3. Bu, onların önce iman edip sonra inkâr etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması
  sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.
  4. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki
  elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır,
  onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar!
  5. O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resûlü sizin için bağışlama dilesin” denildiği zaman başlarını çevirirler
  ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.
  6. Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onları asla bağışlamayacaktır.
  Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
  7. Onlar, “Allah Resûlü’nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler”
  diyenlerdir. Hâlbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar.
  8. Onlar, “Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır”
  diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar
  (bunu) bilmezler.

 7. #7
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  Arkadaşlar...Sanırım başka söze hacet yok...

  İnsanız sadece Üzülür ve geçeriz...
  Selamlar...

 8. #8
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  Şeytan Lainin kurduğu tuzaklar dolayısı ile ...

  Bizi Allah Celle Celalehunun yolundan ayıracak değildir...

  Bilgisiz olabiliriz ancak ...

  Kur'an-ı Kerim oldukça ve Kur'an-ı Kerime sarıldıkça ...
  Muhammed Mustafa A.S. 'a aşık oldukça...
  Allah C.C. na güvenip dayandıkça tabiki biz kazanacağız...


  Selam ve Sevgilerimi sunarım...

 9. #9
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  Şeytan Lain vardı ... yandaşlarını merak ederdik... Son durumlarını ise hiç bilmezdik...
  Demek ki ; Şeytan Lain ...Yandaşlarına Kur'an-ı Kerimden nasıl uzaklaştırılır eğitimini vermekte...
  Kur'an-ı Kerimden İNSAN uzaklaşsın gayreti içinde...

  O Halde...

  Kur'an-ı Kerime bağlılığımız...
  Muhammed Mustafa A.S. a olan sevgimiz...
  Allah C.C. yolunda gayretimiz daha çok artmalı ...

  Allah C.C. na ; Şeytan Lain 'in, İhlas yolunda kurduğu bu tuzaktan bizleri kurtarsın için dua etmeliyiz...

 10. #10
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  La İlahe İllallah... Muhammed Mustafa Aleyhisselam Resulullah...

  Aciz bilgisiz ve hoca olmayan hiç olan yakais ancak Kur'an-ı Kerimden örnek yazacak bilgide...
  Allah C.C. na Hamd ve Şükürler olsun...

  Selamlarımla...

Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. On Sahih Hadisi Şerif 32 (311-320)
  Konu Sahibi Mekkavi Forum Hadis-i Şerif
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-08-2013, 13:14
 2. Sabah namazına daimi kalkabilmek için????
  Konu Sahibi lale25 Forum Görüş- Öneri- İstek
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 22-06-2013, 23:05
 3. Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun. :)
  Konu Sahibi TakeOne Forum Kutlama ve Tebrik Mesajları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14-02-2012, 16:26

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •