İnsan zaman ve mekanı Allah C.C. nun Sırrında olarak yaşanan..
Zamansızlık ...zamanlılık...
Mekansızlık... mekanlılık ...
şeklinde yaşanır...
Allah C.C. hangi zamanda hangi mekanda yaşa emri verdi...diledi ise AN sırrı ile yaşanır veya yaşanmaz...
Var ve yok çizgisinde...
Selamlar..