HZ. OSMAN (R.A)'DAN TAVSİYELER


Hz. Osman (r.a.)[26] Diyor ki:-Ey insanlar, Allah'a muhalefetten sakınınız.-Allah'a muhalefetten sakınmak bir ganimettir.-Çok konuşmak dili kaydırıp şaşırtır, dostları usandırır.-İki şey ebediyen devam eder; Musibetler ve ihtiyaçlar.-Ey insanlar! Kumar aletlerinden sakınınız.-Kimsenin görmediği, vakıf olamadığı işlerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız.-Ya bela ve musibetlere sabredersin, yahut nedamet edersin!..-En sonunda varacağınız Haktan korkun ki, fitne ve fesada koşmuş olmayasınız.-Cenab-ı Hak Kur'an’da dünyaya ne kadar değer verdiyse, siz de ona o kadar değer verin.-Mezar dünya istasyonlarının en sonu, Ahiret istasyonlarının en evveli. Orada azap görenin ilerisi kötü, iyilik görenin ilerisi de iyiliktir.-Çok söyleyen değil, çok iş yapan amire muhtaçsınız.-Allah insanları hak üzere yarattı. Sen de haktan başka bir şey yapma.-İçkiden kaçının ki, her şerrin anahtarı odur.-Allah için ticaret yapın ve kazanın.-Doğru alın ve doğru verin.-İnsanların en hayırlısı günahsız olan ve Allah'ın kitabı ile amel edendir.-Sabredin, yoksa pişman olursunuz.-Allah’tan başka hakiki sığınak yoktur.-Ferahlandığın vakit, düşmanın sıkılması ne güzel intikamdır.[27]