Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 25 Sayfa bulundu

Konu: Muharrem Ayı ve Önemi

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  Muharrem Ayı ve Önemi

  ihvanlar islami hayatımızda biliyorsunuz zamanların çok önemi vardır..heleki bazı daha muhim günlerin....Mevlam Hakkı ile ihya edenlerden eylesin inş...BU ARADA YENİ YILINIZDA KUTLU OLSUN...

  GÜLE GÜLE 1429
  HOŞGELDİN 1430
  29 MUHARREM 1430  7 OCAK 2009
  HİCRİ YILBAŞI

  Yeni bir hicret yılına girmekteyiz.
  1429 hicri yılını uğurlarken,1430 hicri yılına
  kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.


  Muharrem Ayı ve Aşure Günü
  "Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

  Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.
  Âşura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

  Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.
  Âşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan "On geceye yemin olsun" ifâdelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.
  Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.(1)

  Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

  Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

  1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
  2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
  3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
  4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
  5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
  6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
  7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
  8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
  9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
  10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

  Hz. Âişe'nın belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.

  İşte böylesine mânalı ve kudsî hâdiselerin yıldönümü olan bu mübarek gün ve gece, Saadet Asrından beri Müslümanlarca hep kutlana gelmiştir. Bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayırmışlar, başka günlere nisbetle daha fazla hayır hasenatta bulunmuşlardır. Çünkü, Cenab-ı Hakkın bugünlerde yapılan ibadetleri, edilen tevbeleri kabul edeceğine dair hadisler mevcuttur.

  Âşura Gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktır. Muharrem ayı ve Âşura Günü, Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine'ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.
  "Bu ne orucudur?" diye sordu.
  Yahudiler, "Bugün Allah'ın Musa'yı düşmanlarından kurtardığı Firavun'u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.) şükür olarak bugün oruç tutmuştur" dediler.
  Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam da, "Biz, Musa'nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz" buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti.(3)

  Aşûra günü yalnız ehl-i kitap arasında değil, Nuh Aleyhisselâmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, İslam öncesi Cahiliye dönemi Arapları arasında İbrahim Aleyhisselâmdan beri mukaddes bir gün olarak biliniyor ve oruç tutuluyordu.

  Bu hususta Hazret-i Âişe validemiz şöyle demektedir:
  "Âşûrâ, Kureyş kabilesinin Cahiliye döneminde oruç tuttuğu bir gündü. Resulullah da buna uygun hareket ediyordu. Medine'ye hicret edince bu orucu devam ettirmiş ve başkalarına da emretti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca kendisi Âşûrâ gününde oruç tutmayı bıraktı. Bundan sonra Müslümanlardan isteyen bugünde oruç tuttu, isteyen tutmadı." 'Buhari, Savm: 69.

  O zamanlar henüz Ramazan orucu farz kılınmadığı için Peygamberimiz ve Sahabileri vacip olarak o günde oruç tutuyorlardı. Ne zaman ki, Ramazan orucu farz kılındı, bundan sonra Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı. "İsteyen tutar, isteyen terk edebilir" buyurdu.(4) Böylece Âşura orucu sünnet bir oruç olarak kalmış oldu.
  Âşura orucunun fazileti hakkında da şu mealde hadisler zikredilmektedir.
  Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:

  "Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"
  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.(5)
  Yine Tirmizi’de de geçen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
  "
  Âşura Gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."(6)
  "Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur”(7) hadis-i şerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir.
  Bu hadisin açılamasında İmam-ı Gazali, "Muharrem ayı Hicrî senenin başlangıcıdır. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayamak daha güzel olur. Bereketinin devamı da daha fazla ümit edilir" demektedir.
  Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Âşura Gününe denk getirmemek için, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

  Bu mânâdaki bir hadisi İbni Abbas rivayet etmektedir. Bunun için, müstehap olan, aşure Gününü ortalayarak, bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmaktır.
  Bu günde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaşatılması isabetli ve yerinde olacaktır. Herkes imkânı nisbetinde ailesine, akraba ve komşularına ikramda bulunur; bugünlerin faziletini bildiren hâdiseleri hatırlayarak ihsanda bulunursa şüphesiz sevabını kat kat alacaktır. Bilhassa, Peygamberimiz, mü'minin aile efradına Âşura Gününde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir.

  Bîr hadiste şöyle buyurular: "Her kim Aşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder."(9) Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat, bunun İçin fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder.

  Âşura gününün manevi ve berraklığı üzerinde Kerbela karanlığının kesafeti de görülmektedir. 61. hicret yılının Muharrem'ine ait 10. gününde Hazret-i İmam Hüseyin (r.a.) 55 yaşında iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından Kerbelâ'da hunharca şehit edilmiştir. Bu gadr ve zulmün arkasında Emevi Halifesi Yezid, onun Küfe valisi İbni Ziyad vardır. Yarım asır öncesinden Peygamberimizin bizzat haber verildiği bu ciğerleri yakan olay Hazret-i Hüseyin'i Cennet gençlerinin efendisi olma şanına yüceltmiştir.

  Şehitler mükâfatını almış en yüce mertebelere ulaşmıştır. Yüce Allah'ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur. Kader hükme boyun eğen her mü'min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez. Duyguları yanlışlara ve taşkınlıklara götürmez. Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezelî takdirin bir hükmüdür. Bu açıdan bunu bir "yas merasimi" haline dönüştürmek ehli-i sünnetin itikat ve inancına aykırıdır.
  Konu hafize tarafından (30-12-2008 Saat 18:03 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 26.11.07
  Yaş: 42
  Mesajlar: 61

  Anacım ellerine sağlık allah razı olsun.

  bişey sorucam yeni yıl muharremin 1. günü değilmi bir tarih hatası var sanırım.

  1 MUHARREM 1429 10 OCAK-2008 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI

  20 ocak 10.muharrem aşure günü olmuyormu.

  2008 Dini günler


  ben zilhiccenin son günü muharremin ilk günü oruç tutmanın çok sevap olduğunu okudum ondan takip ettiğimden tarihi farkettim.

  Arabî aylarin hicrî tarih ile sene basi Muharrem ayi’dir. Ramazan ayindan sonra aylar içerisinde en hayirlisidir. "Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutanin orucu elli yillik günahina keffarettir" Hadis-i Serîf

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  Alıntı ozen36´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Anacım ellerine sağlık allah razı olsun.

  bişey sorucam yeni yıl muharremin 1. günü değilmi bir tarih hatası var sanırım.

  1 MUHARREM 1429 10 OCAK-2008 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI

  20 ocak 10.muharrem aşure günü olmuyormu.

  2008 Dini günler


  ben zilhiccenin son günü muharremin ilk günü oruç tutmanın çok sevap olduğunu okudum ondan takip ettiğimden tarihi farkettim.

  Arabî aylarin hicrî tarih ile sene basi Muharrem ayi’dir. Ramazan ayindan sonra aylar içerisinde en hayirlisidir. "Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutanin orucu elli yillik günahina keffarettir" Hadis-i Serîf

  OCAK AYININ 10 BAŞLIYOR ben tarihine dikkat etmemişim
  Ancak Peygamberimiz (s.a.v.)’e aşure günündeki oruçtan sorulduğu zaman; “Dokuzuncu ve onuncu günü tutup Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur. (Müsned C.1 S.241) Buna bağlı olarak Fukaha alimleri sadece aşure gününde oruç tutmayı mekruh görmüşlerdir. 9-10 veya 10-11 veya 9-10-11 günlerinde oruç tutulmalıdır.

  Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor; Resulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki; “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç ayı Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namazda gece namazıdır” (Müslim Sıyam 202 (1163)/Ebu Davud, Savm 55 (2429)/Tirmizi;Salat 324 (438)

  İbni Mesud (r.a.)’dan nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki; “Kim ailesine Aşure günü geniş (cömert) davranırsa, Allah’ta ona senenin geri kalan günlerinde geniş davranır.” Süfyan-ı Sevri der ki; “Biz bunu uyguladık ve öyle bulduk.” Yine Ebu Katade (r.a.)’den naklen

  Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki; “Aşure günü tutulan orucun önceki yılın günahlarına keffaret olacağını Allah’tan umarım.”

  Mevla Teala Hazretleri bugünü bütün İslam alemine hayırlı mübarek eylesin. Resulullah’ın gelmiş geçmiş günahlarının bağışlandığı gibi bizim günahlarımızı da bağışlasın. (Amin)

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 26.11.07
  Yaş: 27
  Mesajlar: 652

  Alıntı hafize´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  OCAK AYININ 10 BAŞLIYOR ben tarihine dikkat etmemişim
  Ancak Peygamberimiz (s.a.v.)’e aşure günündeki oruçtan sorulduğu zaman; “Dokuzuncu ve onuncu günü tutup Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur. (Müsned C.1 S.241) Buna bağlı olarak Fukaha alimleri sadece aşure gününde oruç tutmayı mekruh görmüşlerdir. 9-10 veya 10-11 veya 9-10-11 günlerinde oruç tutulmalıdır.

  Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor; Resulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki; “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç ayı Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namazda gece namazıdır” (Müslim Sıyam 202 (1163)/Ebu Davud, Savm 55 (2429)/Tirmizi;Salat 324 (438)

  İbni Mesud (r.a.)’dan nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki; “Kim ailesine Aşure günü geniş (cömert) davranırsa, Allah’ta ona senenin geri kalan günlerinde geniş davranır.” Süfyan-ı Sevri der ki; “Biz bunu uyguladık ve öyle bulduk.” Yine Ebu Katade (r.a.)’den naklen

  Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki; “Aşure günü tutulan orucun önceki yılın günahlarına keffaret olacağını Allah’tan umarım.”

  Mevla Teala Hazretleri bugünü bütün İslam alemine hayırlı mübarek eylesin. Resulullah’ın gelmiş geçmiş günahlarının bağışlandığı gibi bizim günahlarımızı da bağışlasın. (Amin)
  amin inşaalah allah hepimizee hayırlı eylesin hafize anne.bu günlerin değerinin önemini anlayan kullardan eylesin rabbim

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.12.07
  Mesajlar: 252

  Allah razı olsun çok güzel bir yazı bilmediklerim vardıo onları öğrendim elinize sağlık

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  Alıntı Kardelen..´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun çok güzel bir yazı bilmediklerim vardıo onları öğrendim elinize sağlık
  BİLMEDİKLERİMİZİ ÖĞRENMELİYİZ

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  Muharrem Ayı'nda Kılınabilinecek Namazlar

  Muharrem ayi, hicri senenin birinci ayidir. Bu ayin ilk gecesi, aksam ile yatsi arasinda Allah c.c rizasi icin iki rek'at namaz kilinir.
  Namaza niyet etmeden, şu dua okunur :
  "Ya Rabbi, bizi yetistirmis oldugun bu seneyi hakkimizda mubarek kil; afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar kıl; dunyevi ve uhrevi saadetlere nail eyle.amin"
  Duadan sonra, Allah rızası için iki rekat namaza niyet edilir.
  Her iki rek'atte
  7 fatiha,
  7 ayetul kursi,
  7 ihlas-i serif okunur. Namazdan sonra ;
  11 defa; "La ilahe illallahu vahdehu la serike leh, Lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu yuhyi ve yumit. Ve huve hayyun la yemut. Biyedihi'l-hayr. Ve huve ala kulli sey'in kadir."
  11 istigfar-ı serif,
  11 salavat-ı serife okunup dua yapılır.

  Duada gecmis senenin gunahlarının affı ve yeni seneye gunahsız girmek icin iltica edilir.

  ***

  Muharremin birinci gecesi ayrıca su sekilde dua edildikten sonra bir Tesbih Namazı kılınır :

  "Ya Rabbi, bu yeni senede beni magfiret-i ilahine, rıza-i ilahine ve hidayet-i ilahine mazhar eyle.
  Yeni acılan amel defterimi rıza-i ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle.
  Beni gadab-ı ilahine duçar edecek amellerden muhafaza buyur.amin"
  Duanın sonrasında Allah rızası için tesbih namazına niyetlenilir.
  Tesbih namazında sunlar okunur :
  1.rek'atte : 1 Fatiha Sûresi, 1 Ayet'el Kürsî,
  2.rek'atte : 1 Fatiha Sûresi, 1 Amene'r-rasulu, (Âl-i İmran Sûresi'nin ilk 2 ayeti de ilave edilerek okunacak inşaallah)

  3.rek'atte : 1 Fatiha Sûresi, 1 Huvallâhullezi (Haşr Sûresi'nin son 3 âyeti)

  4.rek'atte : 1 Fatiha Sûresi, 1 İhlas Sûresi
  namazdan sonra istigfar edilir, salavatı serife getirilir ve arkasından dua yapılır.

  ****

  Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gun oruc tutmak faziletli bir ibarettir.
  10 gunluk orucu tutamayalar, mumkunse 8,9 ve 10'uncu gunleri oruc tutmalıdır.
  Muharrem'in 9. ve 10. geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9. ve 10. geceleri
  Teheccud vaktinde Allah Rızası icin 4 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 50'şer
  İhlası Serif okunur.

  Dua ve İbadetler(Fazilet Neşriyat) 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 17.08.08
  Yaş: 29
  Mesajlar: 53

  allah razı olsun

 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 05.12.08
  Yer: Çorum
  Mesajlar: 2.712

  Allah razı olsun hafize kardeşim!çok güzel ve ilmi bir yazı.

 10. #10
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 29.12.08
  Yaş: 53
  Mesajlar: 4

  allah razı olsun bu siteyi kuranlardan bizi karanlıklardan çıkarıyor

Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. AŞURE GÜNÜ MUHARREM AYI
  Konu Sahibi hafize Forum Muharrem Ayı
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 09-01-2010, 12:36
 2. Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı
  Konu Sahibi lütfi Forum Kutlama ve Tebrik Mesajları
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 17-12-2009, 10:44
 3. Muharrem Ayı ve Aşure Günü
  Konu Sahibi sahin bey Forum Muharrem Ayı
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07-01-2009, 08:39
 4. Muharrem ayı ve aşure
  Konu Sahibi hafize Forum Muharrem Ayı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29-12-2008, 19:33
 5. Muharrem ayi faziletleri ve ifasi
  Konu Sahibi cihanyangin Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-07-2008, 01:48

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •