Affetmek, merhamet ve adalet İslam dininin ana temalarındandır... Kuran’daki birçok ayet ve hadisler Müslümanların bu üç temayı yaymasını ve uygulamasını ister. Çünkü bu üç tema hem birlik ve hem de beraberliğin güçlenmesine vesile olacaktır... Aynı zamanda müslümanlar gayri müslimlerle olan ilişkilerinde bile affetmek, merhamet ve adalet kavramlarını uygulanmakla emrolunmuşlardır. Ayet derki “Umulur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakında bir sevgi ve dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.” (Mümtehıne 60/ 7–8) Hac mevsiminde olduğumuz aylarda aynı zamanda haram aylar... Bu aylarda herkese karşı affedici, merhametli ve adil olmalıyız...