Tarih boyunca dünya çok, üçlü, çift ve tek olmak üzere birçok kutuplara bölünmüştür... Yakın zamanlarda da çift ve tek kutupluluk terimleri yaygın biçimde kullanılmıştı. İslam terminilojisinde ise dünya, Darul İslam ve Darul Harp olmak üzere iki kutuba sığdırılarak, İslam’ın temel mesajı olan “sulh” kavramı bertaraf edilmişti... Bu tür sınıflandırma İslam’ın merkezi noktasında olan evrensel barış mesajının sınırlandırılmasına, bilerek ya da bilmeyerek, ve bir çift kutuplaşma oluşmasına neden olmuştur... Bu kutuplaşma sonradan “medeniyetler çatışması” terimin yeşermesine ve “medeniyetler ittifakı” gibi terimlerin de bertaraf edilmesine yol açmıştır...

Son zamanlarda dünya global bir raya girmişken ve kutuplar artık literatürden kalkmaya başlamışken, İslam’ın sulh ve barış kavramını öne çıkartmalıyız... Bakara 208 ayetinde geçen [Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır] ayeti müslümanlar arasında kutuplaşmaya yer olmadığını ve tüm müslümanları barış ve güvenlik içinde Allah’a teslim olmaları gereğini vurguluyor…. Bu aylar haram aylar, ve bu aylarda İslam’ın merkezi olan sulh kavramını hayatımıza uygulamayı unutmayalım, inşallah….