Sayfa 1 Toplam 4 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 35 Sayfa bulundu

Konu: ~Haşr suresinin meali ve fazileti~

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.12.08
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1.059

  ~Haşr suresinin meali ve fazileti~

  ~Haşr suresinin meali ve fazileti~

  Sabah ve akşam namazlarından sonra çeşitli "Eûzü"lerle "Lev-enzelnâ" okunuyor. Her yerde de ayrı uygulanıyor. Bunun aslı var mıdır, doğrusu nasıldır?

  Bu konuda kitaplarımızda bulunan çeşitli rivayetlere baktığımızda şu hadis-i şerife benzer çeşitli hadislerin olduğunu görürüz.

  Malik b. Yesâr'dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur :
  Kim sabah kalktiginda üç defa :
  "Euzubillahis-Semî'il-Alîmi mine$-şeytanirracım" der,
  sonra Haşr suresi'nin son üç ayetini okursa,
  Allah Celle Celaluh kendisine 70 000 melek görevlendirir,
  bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler.
  Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür.
  Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir"
  (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 22; Müsned, V/26; Ayrıca Darimî, Beyhakî ve Taberani'de rivayet etmişlerdir. bk. Ibn Kesîr, IV/537; Tuhfetü'1-Ahvezi, VNI/240; Fethu'1-Beyân, IX/363).

  Rivayetlerin çoğunda son üç ayetten bahsedilmekle beraber, "Levenzelnâ'dan aşağısı" diyen rivayetler de vardır (bk. Kurtubî, XVNI/1).
  Bazı rivayetlerde de sadece "Haşr sûresinin sonu" denir ve ayet sayısı bildirilmez (bk. Kurtubî, XVNI/1).
  "Ism-i A'zam" Haşr Sûresinin son altı ayetindedir," rivayeti de vardır (bk. Kurtubî, XVNI/49; Fethu'1-Beyân, IX/368 (Ibn Adıy, Ibn Merdüye, Hatip Bagdâdî, Beyhakî (Su'abu'1-Iman) rivayet etmişlerdir).
  Ama bu, sabah-akşam okunmasıyla alâkalı değildir.
  Yine "on defa e'uzü çekerek." diyen rivayet de vardır (Suyûti, Ed-Dürrü l-Mensûr, VNI/123; Alûsî, XXVNI/64).
  Dikkat çeken bir nokta da, bu ayetlerin sabah ve akşam namazlarını müteakip okunacağına dair bir açıklığın bulunmamasıdır. Sabah ve akşam denmiş ama sabah ve akşamın neresinde okunacağı söylenmemiştir. Bunun sabah ve akşam namazlarının bitiminden sonraya alınması, alimlerimizce belli bir yer tesbitiyle düzenli okunmalarını sağlamak için olmalıdır.

  Bütün bu rivayetlerden çıkacak sonuç $udur :
  Rivayetler çok sahih olmamakla beraber sabah ve akşamleyin, tercihen namazların bitiminde, üç defa "Euzü billahi's-semî'il-Alimi mine'ş-şeytânirracîm..." diyerek "Lev-enzelnâ"dan aşağı dört ayeti (iki rivayetin arasını bulmuş olarak) okumak müstehaptır.
  Bu "Eûzü"nün değiştirilip, "Merdûdil-mekhûril-la'înirracîm" gibi ilaveler yapılması, ya da ayetlerin sonuna başka sûrelerden ayetler katılması bidâttır ve keyfi davranışlardır.

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.12.08
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1.059

  ¤Haşr suresinin meali¤

  Medine'de inmiştir ve 24 ayettir.
  2-7. âyetlerinde yahudi kabilelerinden Nadîroğullarının sürülmeleri hakkında bilgi verdiği için bu adı almıştır.

  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  1. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.
  2. Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah (O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret alın.
  3. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları dünyada (başka şekilde) cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem azabı vardır.
  4. Bu, onların Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması çetindir.
  5. Hurma ağaçlarından, herhangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın izniyledir ve O'nun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir.
  6. Allah'ın, onlardan (mallarından) Peygamberine verdiği ganimetler için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir.
  7. Allah'ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.
  8. (Allah'ın verdiği bu ganimet malları,) yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve Peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır.
  9. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
  10. Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!
  11. Münafıkların, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder.
  12. Andolsun, eğer onlar çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar; savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler; yardım etseler bile arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez.
  13. Onların içlerinde size karşı duydukları korku, Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.
  14. Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.
  15. (Onların durumu) kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlara acıklı bir azap vardır.
  16. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana "İnkâr et" der. İnsan inkâr edince de: Ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, der.
  17. Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedî kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, zalimlerin cezasıdır.
  18. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
  19. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.
  20. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, isteklerine erişenlerdir.
  21. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
  22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
  23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
  24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.12.08
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1.059

  Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur :

  Kim sabah kalktiginda üç defa :

  "Euzubillahis-Semî'il-Alîmi mine$-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi'nin son üç ayetini okursa, Allah Celle Celaluh kendisine 70 000 melek görevlendirir,
  bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir"  Ha$r suresinin son 4 ayeti :

  21. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
  22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
  23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
  24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 29.03.08
  Yer: konya/ereğli
  Yaş: 27
  Mesajlar: 379

  Rabbim razı olsun kardeşim...

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.12.08
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1.059

  Alıntı sarmaşık´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Rabbim razı olsun kardeşim...
  Allah Celle Celaluh cümlemizden razi olsun karde$im,
  okudugunuz için te$ekkürler,
  in$aALLAH her sabah ve ak$am 3'er defa okuruz...
  Allah'a emanet olun...

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.12.08
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1.059

  Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur :

  Kim sabah kalktiginda üç defa :

  "Euzubillahis-Semî'il-Alîmi mine$-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi'nin son üç ayetini okursa, ALLAH Celle Celaluh kendisine 70 000 melek görevlendirir,
  bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir"


  Ha$r suresinin son 4 ayeti
  :


  21. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, ALLAH korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
  22. O, öyle ALLAH'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
  23. O, öyle ALLAH'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. ALLAH, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
  24. O, yaratan, var eden, şekil veren ALLAH'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 19.12.08
  Yaş: 25
  Mesajlar: 1.041

  ALLAH razı olsun kardeşimm

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.12.08
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1.059

  Alıntı ya mucib´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  ALLAH razı olsun kardeşimm
  Allah c.c. cümlemizden razi olsun...

 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.12.08
  Yer: İslamiyet gen.tr
  Yaş: 34
  Mesajlar: 5.164

  Selamün aleyküm..
  allah celle celalüh razı olsun erdiğiniz bu güzel bilgiden dolayı..
  selam ve dua ile

 10. #10
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.12.08
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1.059

  Alıntı mir_erhan´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selamün aleyküm..
  allah celle celalüh razı olsun erdiğiniz bu güzel bilgiden dolayı..
  selam ve dua ile
  Ve Aleykumselam karde$im,
  Allah Celle Celaluh cümlemizden razi olsun,
  Uygulamamiz dilegiyle in$aALLAH...amin

Sayfa 1 Toplam 4 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Ihlâs sûresinin fazileti
  Konu Sahibi mektubat Forum Dua Listesi
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 18-05-2009, 17:05
 2. İhlâs Sûresinin Fazileti
  Konu Sahibi MeLeĞİM Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 17-05-2009, 20:24
 3. İhlas suresinin fazileti
  Konu Sahibi SARI KABUS Forum Dua Listesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-01-2009, 12:49
 4. rahman suresinin meali (55. sure) lütfen çok dikkatli okuyun
  Konu Sahibi _şimal_ Forum Kuran-ı Kerim meali
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 16-09-2008, 19:35
 5. İhlas Suresinin Fazileti !!!!
  Konu Sahibi mustafa_xtar Forum Kuran-ı Kerim
  Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 12-02-2008, 14:12

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •