Onlar, hiç ummadıkları bir sırada kıyâmetin ansızın başlarına gelmesinden başka birşey beklemiyorlar.

Zuhruf Suresi 66