Yeryüzünde rızkı Allaha ait olmayan hiçbir canlı yoktur. (Hud; 6)