Sadâkat ve samimiyetin ifadesi,

kuvvetli ve sağlam îmânın semeresi,

azim ve cesaretle

gönül ihtilâli yapan Hak dostları,

nefsânî, maddî ve

bütün kötü emellere

“dur!” dediler.

Dediler de

zirve-yi Tevhîde,

naz ve niyâza yükseldiler.
Bu Hâlimizle mi?..