Orjinal boyutu icin tiklayin 701x500px and 64KB.


Evet çaresiz
Gizledim serdetmedim
Ruhumu okşayan

Sinemi kuşatan hicranı
Nefeslere ayan etmedim
Bir anlamda çaresizdim

hissiyatımın esiniyle
Meşk ederek
Serinledim geçtim
Yıllara sâri

Hüzünle bahtıma
Boyun büktüm
Sabrı nefeslendim
Öteyi terennüm ettim


Bilemezdin

Esin verdin veda ettin
Nerden bilecektin

Bahşettiğin asudeliği
Elbette bilemezdin naiftin
Gözlerini gizledikçe

Edebi önceleyince
Beklenmeyen ilham
Sinemi ihata ettikçe
Susuyordum
Bütün dikkatimle
Esinin ihtişamını dinliyordum
Sürura niye akıyordum


Yüreğin

Acizliğine hak veriyordum
Yalnızlığın sessizliğinde

Yol alırken sükût ederken
Karşıma çıktın
Fevkalade zarif ve bir

O kadarda naif halinizle
Özür dileyerek sual etmiştin
Nedense hayli

Şaşkınlık içindeydim
Beklemediğim duyguların
Sökünüyle karşılaştım


Edebi

Derinliğiniz ve içtenliğiniz
Kalbimi bizar ediyordu

Halimi alıp hasretin
Bağrında serinletiyordu
Kelimelerin gücünü

Nefesin kutsiyetini meramın
İnsicamını seninle keşfettim
İnşirahın o titreten ihtişamıyla

Nazarın manaya mukadder
Hazzıyla karşılaşmıştım


Ruhumun

Hicranını fark ettim
Kalbinizin ülfetini

Hamiyetperver letafetini
Nezaketi nefeslendim
Ne söylemişsem ne kadar

Meramı hasretmişsem
Kifayetsizdir itiraf ediyorum
Hal dilinden

Pek anlayamadığımı
Kal için sarfı nazar ettiğimi
Latifliğinizle anladım


Sanki

Ayılmıştım başkalaştım
Vaktin ne çabuk geçtiğini

Hiç fark etmedim
Ziyadesiyle sevinmiştim
Sinemde uhde olarak kalan

Ne kadar sızım varsa
Maksat
Duyguyu yaşamaksa
Her ne kadar

Aynı lisan konuşuluyor
Olsa da feragat ve
Feda olmak
Maksatta yoksa


Yaşamanın

Efkârıyla hayatta
Her neye

Vasıl olmak şartsızsa
İradi olmak azimet
Olsa da farkıyla
Nefesin latifliğini nazarın

İbretamiz yüceliğini
Halin hüznünü
Sürura erdirmektir
Kal için niyetin

Hal için sadakatin
Edep için nezaketin
Kaygısıyla yaşamak farktır


Mustafa CİLASUN