Orjinal boyutu icin tiklayin 960x640px and 75KB.Çile gönlümü ihya eden,
Bir ah çektirmeden sürura erdiren ferdir
Nefes niye müddetlidir,

Sorarım imtihanın o sırrında neler gizlidir
Vakit elbette ki sahibinindir

Kalbim niçin uzlete çekilmeyi ar bilir
Mana vecdinde dirilmek,

Hakikatin hasretiyle nefeslenmek ilimdir


Neden nefsin her halinden,

Tedrisata muhtaç çehresinden geçilir
Kalp şayet ihsan,inşirah için

En sadık bir dostsa niye imtina edilir
Keyfiyet, nefesimin aheste halinde

Neden ahenge gebe bir naiftir
İnsan olmak, beşerlikten kurtulmak,

Aklımve idrakim için şereftir


Canan ne bilir,

Derdin bin bir türlü halini
Kalbim hüzün içindedir
Güz vaktidir,

Hazan eşkalin ibretinden
Temaşa eder evet, hazindir
Ölüm, niçin tefekkür için feyz reçetesidir,

Açılacak hesap kimindir
Aşka ram olmayan o an,

Yılları eskiten zaman, ruhumdan katredir

Şimdi ağlamak gelir içimden,

Akmaz nazar eden gözler derdinden
Sinemin derinliğinden sadır olan

Bir ses nida ediyor aşk, saadetten
Görünmeyen o çehresinden gönlün

Hissettiği bir badeyi suhuletten
Ülfetin firkati şad oldu şimdi,

Kalan nefesin sirkatinde ki kimlikten


Kalbim ne olur,
aşkıma bir lahza

Sürur sunsa, bu korkularım ayılsa
Her sabahın efkarı, ruhumdan neşet

Eden feryatla anbean kurtulsa
Andığım ve manasında esaret yaşadığım

Bu ahval, bir suçlu olmasa
Nefsim vicdanımla anlaşsa, aklım

İrademi kuşatıp aşkıyla sevdalaşsa


Mustafa CİLASUN