Orjinal boyutu icin tiklayin 900x500px and 67KB.
Mahzun nefesler sadıktır,
Aşkın ve sabrın turabıdır
Umut onun kalbinde çok anlamlıdır,

Ruhu hakka yakındır,
Sıtkın farkıyla afa-ı hicrandır
Aşk, teni ve nefsi terbiye eden nizamdır,

Nefesin kübrasında sadıktır,
Vuslat için can atandır
Her cehtin ilgasında
aşk yoksa,

Sabır ve kanaat bilinçten uzaksa
Acı kardır, elemde aşikardırRahmet her nefesin

Manasında saklıdır, aşka araftır
Firkat ruhun didarında saklanan

Ve koklanan hasreti şadandır,
Hicran ile tarumardır
Akıl ve kalp sahibi için

Yola çıkmış vicdandır, ülvi şandır,
Nefsanilik katleden bir intikamdır
Kin, gıybet kalbi anlamsız kılan lahzadır,

Haşyet bu bakımdan
Ruhun bendinde aşksanattırGözyaşları ruhun

Hicran damlalarıdır, korkma
Hissiyat
rahmettir, ülfettir,

Aşk-ı busedir onu nizamsız bırakma,
Akıl ve idrak aşk iledir anla
Her neden kaçıyor ve korkuyorsan

Öncelikle öğrenmekten kaçınma,
Zan hebadır, yolda kalma
Vuslat manayı berhava değildir

Nefsi teganniye ne kadar meyillidir,
Sevda maişettir kaçınmaSabiler kalbiyle nefeslenir

Ve aşk ile dile gelirler
Nefsi hergelelik nedir bilmezler,

Vicdan için hesabi değiller,
Sanki araf içinde sazendeler
Ahengin ve şefkatin kadrinde

Nefese muhtaç hal içindedirler,
Verillen aktin kadrindedirler
Akıl ve izandan sakıt olan badirelerdir,

Farkı fark ettiren sanatın
Mecrasında aşk içindedirlerKalbi ve ruhu

Esaret içinde olanlar bilemezler
Neden hakikat cenahında eğleşir

Ve nöbetleşirler fark edemezler,
Aşk-ı uryan olan nefeslerdir
Baht nasibin ve vecdin terazisinde

Niyet ve sav içinde vucut bulan şevktir,
Müttak-i edeptir
Her
kelime manasının derdinde

Fi tarihinden seslenen aşk-ı meşkse
Uzaklaşma neye vesiledirMustafa CİLASUN