Ağlama...
Duygularına itibar edip hayıflanma
Emel ve heves için çırpınıp karalanma
Ruhun ne söylüyor, gönlün neye tevessül ediyor
Umutların hangi yitik ukdelere bel bağlayıp ayyuka çıkıyor
Düşle, düşünmek için ceht eyle, üşüten zamana hakkıyla nazar eyle...