Kim beni
Korku ve kaygıya sevk ediyorsa
Emelleri uğruna köle olmamı umuyorsa
İnsani hasletleri umursamadan hadsizlik yapıyorsa
Temet hak ve özgürlükleri kendi çıkarı için yok sayıyorsa
Sadece acırım, beşer kalmakta ki ısrarına veririm, asla ortak nokta bulamam...