Sevmek
Gönülde bilmek
Ümit içinde
Nüvelenmek
Ufkun derinliğine
Nüfus etmek
Hayatın hesabında


Ahdi bilmek
Kanmaya itibar etmek,
Kahretmemek
Çilesinde ve cefasında
Sabırla nefeslenmek
En yakınla
Hemhal ederek
Kanaat göstermektirSevmek
Hırsın ve asabın
Tamahkarlığın
Ve kabalığın
Edepsiz ve hayasız
Davranış bozukluğunun
Had ve hudut tanımamak
Adına pervasızlığın


Sevdayı karartmak
Maksadıyla
Kalın kafalılığın
Bağnazlık ve tecessüsün,
Zan içinde ki hoyratlığın
Cesamasi olamaz,
Bu marazlar içinde
Kat a anılamazSevmek
Ruhun ve kalbin
En müstesna halinde ki
Süruru muhabbet
Ruhun yücelmesine
Delalat eden hakikat


Sırra matuf kılan
Aşkı saadet, ecri sadakat
Teslimiyeti adap
Ve edebi hassasiyette rikkat
Her halin lahzasında
Arınmışğın letafetidirMustafa CİLASUN