Evet,
Belki de hakkıyla
İfade etmem mükildir
Hissiyatı şehr etmek
Ne kadar mümkündürKalp
Makus talihim der
İzan azimet bekler
İrade çareye bakar
Umut ihlasla yanarYar
Sabrında bir vakti var
Her lahzada sızı yaşar
Hasretin bağrında ağlar
Firkat sevdasıyla yanarSana
Can olan kalp unutulur
Canan bilmem ki hangi
Dem meşkine konuktur
Sırra erişmek ne zordurEy umut
Yorma artık sinei efkarı
Yıllar yeşertmedi umudu
Yaram ardır, aşkı beladır
Süsür kalbi olan duadadırAşk
Gönlün efkarında ki vecttir
Ecre hasreden muhabbettir
Nefsi heveslerden arileştirir
Rızaya eriştiren sakavettir
Mustafa CİLASUN