Orjinal boyutu icin tiklayin 928x960px and 50KB.
Ey can
O naif kalbine sahip çık
Muarız hissiyattan koru
Yoksa birgün viran olur sonu


Hak
Her vakit içinde yaşamalı
Ruhun sahibine adanmalı
Hakikat aşkı durdurmamalı


Aşk
Ne zandır ve ne de hezeyan
Mecazilik adına konu olan
Nefsi arzudur, ter kokusudur


Habis
Olan bir amel gerekçesizdir
Nefsin köleliliğine icabettir
Sekilerlik adına garabettir


Mefkure
Sesi sana bırakmayan hazdır
Bahta tekabül eden çile nazdır
İkram ediken ise muhataplıktır


Korku
Akidenden ve muhabbetten
Hali, azmi uzaklaştırıyorsa
Asla icabet etme, kalbi dinle


Haşyet
Rabbe olan sevginin tazimidir
Muhabbet nispetinde elzemdir
O nu korumak için hassasiyettir


İnşirah
Yegane sahibin senin kalbinde
Huzur ve suhuleti bahşetmesidir
Bu bakımdan genişlik ve feyzdir


Asla
Rızk endişesi taşıma ve yanılma
İşsiz kalınca umudunu kurutma
Üşüten vakit vardır yeise bürünme


Azim
Acziyeti ve miskinliği reddeder
Hudutlar dahilinde çaba bekler
Umut ihsan ve samimiyet ister


Şayet
Kalbinde beslediğin umudun
Hissiyatını titretmiyorsa arın
Gereksiz vehimler senin sancınMustafa CİLASUN