Kuytu bir
Kızıllığın kederindeyim
Neyi ne vakit düşüneceğimi

Dahi bilememekteyim
Neden hüzün içinde

Nefeslenmekteyim, hicran
İçinde umut etmekteyim
Ömrün göçen

Sahnesinde titremekteyim,
Vuslat için kalbime yöneleceğim
Her zaman üşüdüğümde

Sinemi açacağım ve sessiz
Çığlığımı da arza bırakacağımEy hak, adalet
Senin hükmündedir
Lakin masun gönüller hala

Hercümerç edilmektedir
Arz talan edilmektedir,

Vakit sinemde esaret için
Fevktir, ceht şevktir
Cemaatler neyi beklemektedir,

Tezkiyeler nefsime
Kederdir, izan nerdedir
Maslahatlar sergisi cihanşümuldur

Ve verilen fetvalar
Niçin tefekkür için ötelenirAyrışmalar
Acımasızca törpülenir
Ümmeti Muhammet neye

Teslim olacağında acizdir
Maksatlı fetvalar aşkı

Muhabbet için zillettir,
Muhabbet nerededir
Hukuk neden bizzat

Yargıçlar tarafından
İhlal edilmektedir,
Güven yitmektedir
Kaybolmak

İnsan kimliğinde züldür,
Zülüm ise hakkı gasp
Edenlere göre görevdirHani bir
Kuvvetler ayrılığı vardı
Mütemadiyen hakir görülenler

Neden dışlanmaktaydı
Toprağın kutsiyeti

Vatan için bayraktı,
Özgürlüğü alınan
Candan şimdi kaldı
İnancı yaşamak

Suç sayılmaktaydı,
Emir komuta efkârı
Umum için bir sultaydı
Saltanat ne kadar

Kaldırılmış olsa da,
Dikta edilen
Kepazelikler halimde efkârdıEy rabbim
Kalbimle iltica ederim
Neden mülteci kimliğimle

Hala hukukun peşindeyim
Ruhi andıçlarımı

Kimlerle istişare edeyim, şura
Şuurunun hasretini çekerim
Artık ne kelam edecek

Bir sözüm ve ne de kalbi sürur
İçinde hazzı özüm kaldı
Yalnızca sana nazlanırım,

Sızılarımla bedbin bir hicranım,
Sabır için sancılıyımAh tevdi edilen
Mühlet ne cömert
Rahmetin banisindedir

Yalnızca hareket ve kuvvet
Kim umut içinde ve

Muhabbetle aşkın
Hasretini yaşıyorsa,
Hayatı bir edep
İnsan için tasnif edilen

Nice anlamlı dert, bazen
Keder ve bazen de dirilişe sebep
Ne zaman hakkıyla düşünsem

Ve kalbi ahengimle yönelsem,
Rahmetin karşımdaEvet, kalbi
Fakirliğim işte ortada
Ömrümün kalanında her

Ne hicran varsa aşk tadında
Umutlarım bir tohum misali

Ufukların sürurunda,
Yakarışlarım elbette sana
Sahibimsin, sebebim sensin,

Ne beklediğini öğütlersin,
Mühleti onun için verensin
Muhakkak ki sen

Bizatihi aşkın banisisin,
Eşikler için vesileler halk eden Rabsin

Mustafa CİLASUN