Bir
Kez sor,
Merak et
Nedir bu
Yaşanılanlar
İçinden çıklılmayan
Hicranlar
Boyun büktüren
Yaralar
Yıllara sari susukun
Bıraktıran dramlar


Niçin insan
Bu hali dilesin
Bahtına hep
Hazan mı değsin
Hiç baharın
Şevkiyle nefeslenmesin
Ümitleri filizlenip
kalbe sürur zerk etmesin


Sen hiç örfi
Asabiyeti bilir misin
Kanundur,
Değişmez yasadır,
Kükmeden kıtaldir
İçinde bulunduğun
Şartlardır
Sana hiç sormazlar
Ne hümmedilmişse
Tabi olacaksın çare yok


Aklın
Ve iradenin olması
Bir şey değiştirmez
Büyükler dediğimiz
Canlar sana kıyarlar

Ve bu
Zalimliği
Bir maslahat
Adına yaparlar
Annenin çaresi yoktur,
Zaten o da kurban
Edilen hicrandır


Neden boynun
Bükük diye sorma,
Önce kalbi
Hissedişleri anla
Ne sevdayı ve ne de
Aşkı bana sorma,


Umut için
Hiç yorulma
Bir de gelip
Sual etmeden
Vurmaya kalkma,
Zaten yaralıyım kıymaMustafa CİLASUN