Orjinal boyutu icin tiklayin 917x583px and 30KB.

Uzak dur
Gelme ve imrenme
Henüz metaneti
Ve sabrı
Feda olmayı
Ve cefayı
Kalbinde
Yaşatmıyorsan
Bir mefkureye doğru


Ruhunun
Ahdine koşmuyorsan
Yaklaşma,
Lekelersin onu
O saf ve
Masum vasfını
Gönüllerde
Yaşanan hicranını
Alıp götüren
Fermanına uzaksın


Sanma
Zanına kapılıp aranma
Önyargılarınla avunma
Bilgiden yoksunsan kızma
Akıl ve bilgi olmadan


Yol bulunmaz,
Yaren olmaz
Hak gönlünde
Sevgiyle açmaz
Hakikate uzaklığına
Kimse acınmaz


Şayet
Akıl ve
İrade ehliyetine
Haizsen
Mesuliyet seninidir
Kimseye sitem etme,
Sen muhatap
Kabul edilen nefessin,
Azminle birsin


Aklını
Ve vicdanını
Pasif edersen
Ruundan tebarüz eden
Hicran sesini
Hiç duymamak adına
Beşer kalmışsan
Ah u zar etme,
Gam edip
Kimseye gücenme


Sevmek
Hali kemale
Erdirmeden
Bu azim ve
İdeali azmetmeden
Hevesler için
Haz veren letafettir
İnsan ömrünü
Sevgiyle örmelidir
Muhatap olduğu
Nefeslere hizmeti
Tevazuu ve
Edeple hasretmelidir


İnsandan değil,
Haktan nasiplenmelidir
Yegane gayesi
O’nun rızasına erişmektir
Sevdası olmayan
Bir ruhun sızısı geçicidir
Sevda ve aşk
Mecazilik olmaktan
Öte halin demidirMustafa CİLASUN