Öncelikle
Rabbimden rahmet diliyorum
Ve bir selamlamsıyla başlıyorum

“Efendim,
Evveli, ahiri,
Zahiri, batıni selamlarım
El- evvelü Allah, el- ahirü Allah
Ez- zahürü Allah,el-batınü Allah
Sahib’i selamlarım,

Sağımı solumu
Önümü ardımı selamlarım.

”Levlake sırrının
Mazharı”rını selamlarım.
Validesini, Hadice
Validemi, Fatıma validemi selamlarım

Çihar- yari Güzin’i selamlarım.
Erkan-ı erbaa’yı:
Selman-ı, Mikdad-ı, Ammar’ı,
Ebu Zerr’i selamlarım
İmameyn-i Muhteremeyn’i selamlarım.
Taife-i ecinneyi
Mü’münlerini ve müslimlerini
ve sizleri selamlarım

Peygamber-i ekber bir hadis-i şeriflerinde
buyuruyorlar ki

“Önce selam, sonra kelam”
Önce sizleri selamlıyorum

Yine Peygamber-i Ekber buyuruyorlar ki
Bir hadis-iNebevilerinde

“Önce refik, sonra tarik.
”Önce yolda yoldaş, sonra yol”
böyle bir hacmi var selamının

Fikir ve düşünce dünyasından
millete mal olmuş mütefekkirler

Necip Fazıl Kısakürek derki;
” Fikir ve çile birliği kökünde
yekpareleştiğimiz büyük ve sevgili
dostum Fethi Gemuhluoğlu

Carif zarifoğlu;
“Adeta tek başına bir okuldu

Ahmet Kabaklı”Görünen
hizmetlerin değil,
görünmeyen hizmetlerin adamı idi”

Nabi Avcı” Sürgünde kurulmuş
bir divan gibiydi”

Ve daha birçok gönül adamları
ne kadar güzellikler ifade etmişler

Bir şiirinde
"kasap olma, cellat olma, dellal olma
elbet bunları yapacak birileri var amma
sen olma!"


1923 malatya doğumlu gönül adamı.
Türk dili ve edebiyatı hocalığı, gazetecilik,
Milli eğitim bakanlığı'nda
özel kalem müdürlüğü,
Türkiye odalar ve borsalar birliği
basın müşavirliği yaptı.
Çok sayıda vakıf, dernek
ve hayır kurumlarında
Önemli çabalar gösterdi.
Temel ilgi alanı insan olan
Bu istanbul beyefendisinin,
Çevresinden çok nezih , aydın
ve aşık bir grup
Hiç eksik olmamış.

Aşka düşkün bir gönülmüş.
Rivayet odur ki görev yaptığı
ve öğrencilere burs sağlayan
vakıflardan birinde bu işle ilgilenirken,
Başvuran öğrencilere ilk sorusu
"hiç aşık oldun mu?" olurmuş.
olmadım diyene burs veremeyeceğini
Burs vermek için odun aramadıklarını söylermiş.

1977'den beri yeri doldurulamıyor.

Rahmetle anıyor ve minnet hislerimizle niyaz ediyoruzMustafa CİLASUN