Rabbim
Ne kadar
Güzel yaratmış
Halin ve ondan
Tebarüz eden melalin
Gözlerinden aksediyor,
Konuşanı içine alıyor


Buğuludur gözlerin
İçinde yıllara sari
Sakladığın sözlerin
Vaktini bekleyen
Özel gizlerin
Belki içini sızlatıyor
Çok duygusal bir yapın var,
Hassasiyetin fark edilmiyor


Bir vakitler
Yaşadığın veya
Şahit olduğun gerçekler
Yüreğini o kadar
Yaralamış ki
Nefrete kadar uzanmış,
Korunmak asıl olmuş


Lakin
Bu hadise her vakte
Teşmil edilemez
Seni ve o naif gönlünü
Mahkum eğleyemez
Ürkek ve korkak
Bir nefes haline getiremez


Muhakkak ki
Bu vaziyetten
Kurtulmak için
Bilinç altını
Yeniden inşa et ve
Bir muvazene için azmet
Yoksa bütün hayatın
Ve umurların harap olurMustafa CİLASUN