Yürek
Tellerini titreren
Halin
Bakir sezzsizliğine
Esin zerk eden
Hissiyatını
Derinden etkileyen,
Ruhuna ve kalbine
Sesslenen nidayı duy


Ona
Kayıtsız kalma
Ruhun ve kalbin sahibi
Haktır unutma
Aklın, bilgin ve
Görgün nispetinde
Kapın aralanacaktır,
Hayale kapılma


Ten
İçin seferber
Olmuş bir nefs
Hiçbir umuduna
Ve ufkuna
Çare olmayacaktır
Ve hatta
O masum halinden
Neşet eden ümitleri
Kurutup esir alacaktır


Nefs
Hakka ve hakikate
Amade edilmek için
İrade suskun kalmışsa
Azim ve akıl vicdanın
Sedasını duymamışsa,
Heyecan yaşatmak
İçin devrededir


O an
Yaşadığın hazlar
Bedenin için derin
Bir rahatlık verecektir
Sonra hesapsızlık
Ve muvazenesizlik
Ruhuna ve gönlüne
Gam, keder
Zerk edecektir


Kul
Şayet
Farkındaysa imanının
Kültür inancını
Yaşamaktan
Kurtarırsa dimağını
Umut başka
Vecde dönüşür,
Mütereddit hal
Şevke erişir,
Her lahzaya
Muhabbetle nazar edilirMustafa CİLASUN