Orjinal boyutu icin tiklayin 720x480px and 55KB.
İnsan aldanır
Fıtrı yatkınlığı vardır
Şayet hakikatten uzaksa
Nefsi onun ilahıdır
Nefsi hakka
Ve hakikate mebni
Kılmazsan onun için
Yapacağı hükümralıktırHakka
Aşık olan
Ne yanar ve
Ne de çürür gider
Onun gönlünde yatan
sırra revan omaktır,
Ecir için titrer
Ölümü içinde yaşatır,
Cefaya kalkan
Olmak için yarışır,
Emri bilmağruf için çalışırOnun nazarı
Beşeri nazardan
Öte bir temaşadır
Zahirden geçiren
Bir irfani mülahazadır,
Edep içinde saklıdır
Bedensel ihtiyaçlarından
Arınması hazdır,
Ruh ve gönlünün sahibine
Yakınlaşması niyazdırİlmen
Alim değildir
Herhangi bir sıfat
Ve mevkiye de ihtiyaç
Kesbetmeyen ariftir
İrfan mektebinden
Mümeyyiz olan
Edepli bir nefestir,
Sabır ve çileyle iç içedir
İtikadi ve ameli
Bakımdan etrafına
Işık saçan kefildir,
Muhabbet vaktiyle
Ahidleşen bir fanidirHer hangi
Bir maslahatı
Nefsi ve efradı için
Göstermekten
Şiddetle çekinen
Varlık ve safahat adına
Nefsi ihya etmek için kat a
Kemaliyet göstermeyen
Varlık aleminde
En mütevazi halde
Geçinmeyi azimet bilen,
Evrensellikten taviz vermeyen
Bir garip fani iradidirMustafa CİLASUN