Hiç
Bilir misin
Ümitsizlik ne demektir
Bezgin ve sefil
Bir halin tarifimidir
Yoksa,
Yaşamak için
Yaşayanların
Esaretlerinden
Haz aldıkları mıdırAkıl
Mutlaka
Bilgiye ulaşmalıdır
Gönül,
Kalp seviyesinden
Arınmak için
Kul olmalıdır
Hiç olmanın dirliğinde,
Ecrin suhulet ikliminde,
İhsana doymalıdırGönül
Sevdasından
Mahrum kalmamalıdır
Sevmenin letafetine
Ve irfan vecdine
Sabır ve çileyle ulaşmalıdır
Gönül yanmalı,
Gözyaşları içe akmalı,
Mütebessim bir eda
Nazarları kuşatmalıdırCan,
canana ramdır
Canan,
Ruhun ve kalbin
Ortak paydasındandır
Azim ve irade
İrfan için
Yol alırsa muhabbete,
Yokda nefse adanır
Bedensel olan
Her ihtiyac lahzalıktır,
Çeşitlilik mülahazasına
Bağlı olan hazdırRuh ve gönül
Bu ve benzeri
Vaziyetler için
Amade değildir
Dareyn saadetine
Matuf bir yaratılış
Felsefesine tabiidir
İyilikleri tavsiye
Ve kötülüklerden
Uzaklaştırmak idealleriyle
Kesin bir ahit içindedirlerMustafa CİLASUN