Yazılmıştır
Halin en arı sayfalarına
Nakşetmiştir habersiz
Ve zarif bir anda
Sırra duçar bırakan hicranla,
Sualsiz lahzalarda


İnsan yaşamalı
Kalbini ve ruhunu arındırmalı
Letafetin en bariz
Hazzıyla yol almalı
Deruni hissin ve feyzin
Meşkiyle nefesini bırakmalı


Seven gönül
Bir başkadır, edep tacıdır
Kalbi hassasiyeti rikkate
Amade bırakandır
Her ümide
Neşe ve sevinç
Yaşatan afaktır,
Süruru bir başkadırEndişe haktır
Hüsnü hal içinde
Bırakan farktır
Sevgi ve muhabbetin
Bereketlendiği zamandır
Şer ve marazdan
Sakıt olan sayfalardır,
Gönlü güldüren nazardırHicran ve aşk
Kalbin en asude
Ram olduğu meyandır
Hüzün içinde saklıdır,
Yeni açılan ve yazılan
Sayfalar umutladır
Dareyn saadetini
En mütekamil
Düşündüren niyazdır,
Her gönül buna muhtaçtırMustafa CİLASUN