Her
Nazar
Ettiğine
Kahretme,
Nefes alıyorsa zan etmeBir
Lahzada
yargılayıp
Ömür boyu mahkûm eğlemeSen
Başkalarının değil,
İcbar edilen,
Taklit üzere
Fayda beklenenle değil,Kalp
Gözünle
Tefekkür edip,
Rahmetin vaktini düşünseneşün
Bataklığı
Kim sever
Bizzat ve kasten
Tercih eden
Nasıl bir beşerAklı kararmış,
Kalbi taşlaşş,
Hınç ve mizacın
Nazarına kim itibar ederBeklenir ki
Ümit var olmak,
Her türlü şirretin içinde
Ömür tüketmiş
Benciliyle uğraşmak,Her
Nefesin değil,
Gönül ehlinin işi
Ve ikram olunan çilesidirRabbim
İkinci kez öldürmesin
Hak ve haki katlardan
Uzak eğlemesinİlim
Ve irfandan,
Ruhi ve zihni bakımdan
Perişan etmesin,Ümit içinde
Nefesi tüketmeye
Fırsatlar versin,
Kulluğundan
Sarfı nazar eğlemesinSabiler
Fırsatçılar
Ve sadistler
Tarafından kandırılmışlardırHazindir ki
Sahipsiz yavrular,
Muhafaza ve hamiyetten
Yoksun bırakılanlar,
ğınmak isterlerEvet,
Bir sıcaklık
Ve tebessümü
En güzel ikram bilirler,Masum
Bir şekilde
İcabet eder ve güvenirler,
Sonra nedamet etse de
SefilleşmişlerdirYazık ki
Varlığından
Ve mukaddesatından
Habersiz olan bir nefes viranHayâ ve
Edepten yoksun,
Terbiye ve görgüden
Nasipsiz olan
Kimseler üryandırNe kadar
Aynaya baksa,
Ayna artık
Eski halinden kal eylemez,Hala
Gölgesiyle sevinenler
Seviye ve itibardan
Uzak beşerlerdirMustafa CİLASUN