Eğer
Canım, cananım olacaksan gel
Halimin perişanlığında
Hata aramayacaksan sev


Ruhunun
Ve kalbinin pervazlarında
Uçmak ve yücelmek
İstiyorsan geri dur


Beden dilin
Henüz kemale ermemiş
Halinin umutlarında açlık var
Emel için hırçınlaşmanın
Kime ne yararı var


Dile
Getirdiğin aşka layık değilim
Sevdasına kalben
Ve ruhen cevap veremem


Hiçliğin
Sevdasına meftun bir nefesim
Heva ve hevesi neyleyim,
Yeterince viraneyim


Bulvarda
Gezenler şikâyet ediyor
Gözlerimizin içine giriyor, nefsimiz istiyor
Huri gibi kızlar raks ediyor, içimiz gidiyor diyorlar


Bilmiyorlar,
Cezbeden ten olmayacak
Bedenin raksı nefsini aptallaştırmayacak


Rakkasenin de
Bir ruhu ve kalbi yok mudur?
Hangi emel ve sosyal şartlar
Buna icbar etmektedir


Sana
Pas verse ne yapacaksın
Bir müddet sonra şaşkınlığın
İçinde bocalayacaksın


Hangi hesabın
Vecdinde mizan yoktur
An vaktine koşarken,
Suya hasret gönüller suskundur


Neden beşer
Kalmakta ısrar edersin
Bu kadar gafil ve bencil olmayı
Nasıl izah edersin


Küflü rahimler
Niçin seni senden alıyor
Nesebin şerefi ve onuru
Seni hiç mi bağlamıyor


Bir anlık
Zevk için neye talipsin
Had ve hududu
Bilemeyecek kadar cahilsin


Hiç
Nesebini merak ettin mi?
Nasibi ve umudu hakkıyla öğrendin mi?
Nereye gidersin, adresi
Belli olmayan keder misin?


Ne hakkı
Ve ne de hukuku tanıyorsun
Elde etmek için her yola başvuruyorsun


Anne adayını
Her zaman aldatıyorsun
Zevkin için yalanlardan
Şatolar kuruyorsun


Baskı altında
Yetişen yürekleri avlıyorsun
İnsanlık adına arlanmayıp,
Canavarlaşıyorsun


Sakın namus
Tellallığı yapma, asabiyete kapılma
Senin yaptıkların, anne ve
Kardeşine yapılınca afallama


Şer ve
Şedit içinde koşan bir sen değilsin
Şek içinde yoldan sapan cehalete imrenirsin


Avladığın kızı
Zevkin için köle yapsan ne olacak
Mazlum ve masumun hakkı
Ortalarda mı kalacak


Her kim
Nefsine adanmış bir köle istiyorsa
İnsan olduğunu asla söylemesin
Ve sevinmesin


Nefsi emmare
İçinde bulunan can kimdir öğrenilsin
Nefs terbiye edildikçe
İtaat eder ve tabi olur


Ancak azimet
Miktarınca kanaat etmekle soğutulur
Ter nefsi ve keyfi manada
Ne pis kokudur


Alın teri
Ve helal kazançta emsalsiz sonuçtur
Hesapsız yapılan her iş ne korkunç umuttur
An mizana, nefes zamana,
Üşüten vakit hicrana tutunurMustafa CİLASUN