Bilinmezler vardır
Belki vakit elvermedi ve
Beklide merak edilmedi
Sual etmek için
Merak kifayet etmeyebilir,
Bilgi ihtiyaca cevap vermeli
Her sual muhatap bulamaz,
Bazen ortalıkta kalır,
Azim ve irade
Neticeye eriştirecek idraktir


Eriyen zamanda
Mazinin
Hangi sayfasını aralarsak
Kimi zaman içimizi acıtan ve
Kimi zaman da
Haz sunan anı buluruz
Yazılmış ve okuru tarafından
Okunup hakkıyla anlaşılmış
Bir kitap çok değerlidir saklarız


Edebiyatı
Sevmek ve emek vermek lazım
İnsan denen varlığı
Etüt eden, eğiten,
Yol gösteren
İşaret taşları vardır
Ruhtan daha evla olan sır,
Sırdan ileri olan hafi vardır,
Ahva’yı anlamak için zaman azdır


Yani
İnsan bedensel olarak vardır
Ve fakat esas olan kalp,
Gönül, sır, hafi
Makamına ulaşmaktır
Yoksa yaşayan bir can olarak
Sadece zavallıdır,
Eşrefi mahlûkat kılan
Saydığım sıfatlardadır


İşte
Bu bakımdan nefs terbiyesi
Ruha ve kalbe
Seviye kazandıran
Talim ve eğitim durumlarıdır
Akıl ancak
Bilgiye ulaşınca ikramdır,
İdrak ve irfan payeleriyle
İnşirah sunan safhalardır


Sevgiyi
Muhabbeti,
Edebi ve hassasiyeti
Ancak eğitim
Ve idrakimiz nispetinde
Hasreder ve kıymet veririz
İnsan tekâmül ettikçe,
Sosyal ve siyasi, edebi
Ve felsefi değerlere
Eriştikçe kemale erişir


Mustafa CİLASUN