Çaresi yok
Yazan
Bir kalem vardır
Her lahza
Kayıt altına alınan sayfalardır
Umut hak ve hakikat için sevdadır,
Heves kalbin için marazdır
Vakitsiz bir nasip mi vardır,
Sabır ve kanaat içinde demlenen aşk hali yakandır


Bir kul
Kalbini aşk
Ve sevdaya hasrederse
Çile ve cefa içinde demlediği hal,
Ümit olarak biterse
Hal mümbit bir halin toprağına dönüşşse,
Kader ve gam hayır değil
Vaktin bir sahibi vardır,
Mizan hak ve adalet noktasında
Vicdana çok yakındır


Aşk
Kalbin
Ruhi telakkilerin
Vasfında nefestir
Hali kemali yete eriştiren ferdir,
Firkat halinde seferdir
Sır içinde makbul olan fetrettir,
Bazen gönül için med cezirdir
Haniflik için mertebedir,
Kalbe hassasiyeti kazandıran letafettir,
Umut için nasiptir


Ölenle ölünmez
Öyle mi, ?
Ölmenin vaktine erişmek
Bedenin canlı ve cezbeden halinde
Ölmeyi bilmek aşk değil mi?
Sevdasında köz olmak,
Narında sabırla durulmak,
O’nun rızasında koşmak
Ömrü ihsan ve inayete adayıp
Kul olmanın idrak ve feyziyle nefisten geçmektir


Her doğan
Bir umut ve muratsa,
Ölen için matem niye
Ne kadar sever ve gönül verirsek,
En sevdiğine
Kavuşması değil midir paye
Neden gam eder,
Feryat ederiz,
Kendimizden geçecek kadar
Dövünürüz, hal değil mi?
Hakka ve hakikate iman etmiş için
Beklenen saat gecikir mi, ?
Niçin şüphe ederiz rahmetten keder mi?

Mustafa CİLASUN