Kimi
Zaman taşlaşştır
Kaskatı kesilip
Vasfından uzaklaşştır
Kör ve sağırdır, bedeni
Temayüllere bel bağlamış mahkûmdur
Akıldan sakıttır,
Zekâsı hinlik üzere hazırdır,
Hırsına yenik sanıktır, can adına varlıktır


Bir
Avuç et parçasıdır
Beyne kan pompalayan organdır
Akıl ve bilgiden,
İlim ve irfandan,
İradeyi vicdandan uzaksa
Azim ve iradesini nefsi için
Sınır tanımadan kullanıyorsa
Köleleşmiş cahil intibaktır


Sır
Halin inkişafına meftundur
Kalbin zikri ve itminan
Haline efsunludur
Nefs terbiye edilip
Seviye yükselince
Ruha ayan olan maruftur
Sabır ve sukut ikrarıyla,
Sevdası olan yolun firkat
Yangınlığıyla vahdet için yol bulur


Aşk
Nümayiş
Ve sitayişi sevmez
Şiddet ve tefrikadan
Kat a haz etmez
Hadsiz ve meşru olmayan
Gösteri ve toplumsallığı desteklemez
Gönül dili aslolandır,
En yakınla hem hal içinde bulunmaktır,
Slogan atmak kar etmez


İslam
Yaşatmak ve
Kazanmak için vardır
Peygamberi öğretiler
Ve terbiye edilen haller
Sahih usullerdir
Her devrin ve sosyolojik
Değişimlerin meşru sayılması için
İhdas edilenler caiz değildir
Din adına hüküm ihdas eden,
Rabbin hükümlerini
Nefsi için tevil eden,
Belam olmayı dileyen
Her kimse şiddetle reddeder


Mustafa CİLASUN