Evet,
Seviyenize yükselemem
Çünkü çok ağır
Ve hantal biriyim
Onca miskinlik
Halime yansımışken
Nasıl size hitap edeyim


Yazdığınız
Şiirler ve bazı nesirler
Hakkında yorum
Yapmamam sizi kızdırmış
“Kendini bir şey sanıyor,
Durmadan aklına geleni yazıyor,
Beklide ne yaptığını bilmiyor” demişsiniz


Evet,
Haklılığınızı
Teslim etmeliyim
Sefil ve bedbaht
Sinenin müntesibiyim


Ne edebi ve
Ne de edebiyatı bilirim,
Karakalem biçareyim
Sizin yaptığınız çalışmalara
Nasıl yorum yapabilirim,


Elbette ki
Haddi geçmemeliyim
Zira her kelime ve mısrasında
Edep ve nitelik bulunan
Bir hazine için nasıl katkı vereyim


Olsun
Lütfen sinirlenip, üzülmeyin
Vaktinizi heder etmeyin ve hatta
şünmeye değer görmeyin


Çünkü
Ziyadesiyle edep ve hayâya
Muttasıl olmuş kalbiniz
Mutazarrır olabilir


Bilseydim
Sizi bu kadar
Kızdırıp, üzeceğimi semtinize
Uğramaktan men ederdim ümitlerimi


Zaten
Şahit olan
Her nefes bilir
Ve cehaletime vererek
Müsamaha gösterip seslenmezler
Çünkü kalpleri naif ve inşirah içinde
Sabrı ve edepli olmayı gerektirir, üzmezler


Sizin
Edebi ve kalbi hassasiyetiniz
Tarafımdan hakkıyla anlaşılmamış,
Ne de olsa kalp taşlaşştır


Yine affınızı
İstirham ediyorum,
Asla sizi üzmek ve incitmek gibi
Bir maksadım olamaz,
Zira bu kulluğa yakışmaz,
Yüksek nezaket ve hoşgörünüze
İnancım tamdır efendim…


Mustafa CİLASUN