Şayet bir gün
Kalbinden silip atacaksan
Dert içinde yalnız bırakıp kaçacaksan


Hicranın
Sayfalarını artıracaksan
Hazanın solmu
ş ruhunu yaş
atacaksan

Gözya
şımda

Tufanı hatırlatırsan,
ş
lerime ürperti zerk eden elemsen


Naz için
Aşkın güftesini yapacaksam,
Naçiz ömrü
ş
evkinde hasrete uzanacaksam

Canımdan

Bezdirip illet ettireceksen,
Nedamet içinde halime zilleti ya
ş
atacaksan


Kıskanıp
Kör kuyuda sabahlatacaksan
Ölmeden, ölüm için niyaz ettireceksen

Nisa ikliminden

Azade olup şakıyacaksan
Edebi halinde ar içinde bulunmayacaksan


Özeli muhafaza
Etmeden durmayacaksan
Lafazanlık adına durmadan bıktıracaksan

Sevmenin

Güzelliğine vasıl olmadan anarsan,
A
şkın ikliminde kalbinde kuraklığı yaş
arsan


Zahirim için
Ülfeti hiç bilmeden koşacaksan
Sevme beni, hasretme ünsiyetin çe
şitliliğ
ini…


Mustafa C
İLASUN