Orjinal boyutu icin tiklayin 798x599px and 457KB.

Ne yol biter ve nedense
hal ruhun ekseninden esinbekler
Vicdan sessizliğinde seyreder, kalbin dirliğinden aşkı diler


Hissiyat bin bir rengin
ihtişamıyla resimlerçizer hazzı ister
Arz insan için tanzim edilen en kutsi değer, aşksız nefesler


Ne ağlamak çare oluyor

ve nede serzenişler halisolduruyor
Umut inancın şavkıyla her bir yanımı kuşatıyor gönül yanıyor


Sazlar ne çalıyor, meramı
kim hakkıyla anlıyor, aşksızlatıyor
Her nedense hasretin çilesi elem veriyor, mısraları yazdırıyor


Günler sarkıyor, ömür

vaktin oluyor, akıl halebakıyor acıtıyor
Kalbim nefsimle bedelleşiyor, irade sancılar için hüzünleniyor


Ne yunusu ve ne de
okyanusu hakkıylabiliyor, neleri bekliyor
Hayat bazen anlamını kaybediyor ve ıssız sokaklar n söylüyor


Ah gönlüm ne kadar

feryat etsen ne çıkar,şuur olmazsa akar
Nitelik insana bakar, keyfiyet örfü anar ve mazi hicranla efkâr


Atimden zanlarım korkar
her bir yanım tuğyaniçinde kim anlar
Parçalanmış cesetler vefayı anar, ağlamak kalbime kanla akar


Şairler İstanbul için

şiirler yazar Üsküdarmelalli halimde nazar
Hasretim ne denizde var ve ne de istikbalimde mezarlar bir kar


Merkez efendi bir başka
nazar, dede efendiyihakkıyla kim anar
Tamburi Cemil nidasıyla sessizliğini tamburla bozar, bir aşk var


İşte adımladığım

kaldırımlarda bir çilekeşnecip fazıl hazzı sunar
Cemil Meriç içtenliğin ritimlerinde ve tahkik şevkinde neleri yazar


Ah gönlüm ne sancılı
dalgalar var, martılarınçırpınışları aşkı anar
Artık halimden geriye ne kalmışsa evet takatsizliğim hicran yaşar


Sanki saklambaç oynuyorum,

körebe oyununu yazıyaboyuyorum
Sinemin tellerinde güfteleşen besteyi okuyorum ve aşk buluyorum


Göçmelerin ikliminde
manzaraları temaşa ediyorumudu anıyorum
Kime sığınıyorum, evet gülü kokluyorum, özlemle mavera diyorum


İşte böyle çıktığım bakir

tepelerde nefesmüddetiyle sırra yönelince
Ne keşkeler benimle ve nede tesadüfler inancı halimde gönül senle


Mağfirete muhtaçlığım
katreler halinde nazgözlerimde sicimleşince
Niyazım tüm iklimlerin filizlerinde tohum bereketin kadrinde RabbiyleMustafa CİLASUN