Orjinal boyutu icin tiklayin 720x477px and 119KB.

Ne gülün rengine tav ol
Ne nefsini celbeden heyacan içinde kaybol
Umut ve ufuktatan başka, sabır ve azimden ziyade yoktur başkadayol
Kalbi hassasiyetin ünsiyetiyle, kanaatın güzelliğiyle, ümitetmenin letafetiyle Aşk-ı ihsana ram ol


Yaratılmışlar içinde İnsan özeldir
Yaratan ve irade başşeden Rabbine karşı en aşina olan edeptir
Arifin urbasına bakma zarurettir, gönlünde yaşattığı haya vehikmet aşk-ı sebeptir
O’ öyle Rahmet ve muhabbetin adresidir ki, en katı yürekler,ümidini yitirenler için vakt-i mücerrettirNe vakit güle baksan, yakınlaşsan
Koklamak için yakınlaşıp tutsan, dikeni vardır, sukutu nazardır
İçinde bekleyen nice umutlar vardır, günyüzüne hasret nefeslermisali hüzn-ü hazandır
Melülleşen halinde azim ve sebat timsaldir, kanaat içndezikreden riyasız suphan-ı gir yandırFidan gibi bir canın halini bir düşün
Ne kadar cevvaldir, naz, saz,şiir, sanat içinde yaşayan niyazdır
Kim bilir ne kadar bereketli umudu vardır, kimi zaman uykusuzbırakan heyecandır
Muvazenesiz, hız tutkunu bir sırnaşığın çarpmasıyla o lahzada hangidurumlar içinde susmuş melaldirNe acil servis ve ne de yoğun bakım
Hekim ve hemşirelerin pürtelaş olmaları yetmeyen vakitte akınakın
En sakin ve sukunetli olması gereken ve hatta teskin etmek içinvazife üslenenda dahi çalım
Her ne yapılsa, bilgi ve becerinin en alası uygulansa, teknik vedonanım çömertçe sunulsa, acziyet içinde etrafına bakın


O gül gibi fidan ruhunu teslim etmiş
İçinde sakladığı sessiz çığlığı ve ayan edemediği figanı bitmiş
Nereden bilecekti, dikkat etmek dahi bazen kifayetsizdi, kaderkalemi tükenmişti
Yüzümden akan yaşları hissedemez, titreyen tenimi bilemez, ahetmem çare etmez, vakt-i saati gelmişti

Mustafa CİLASUN