Orjinal boyutu icin tiklayin 720x496px and 91KB.


Her ne hikmetse biz Müslümanlar
İçerisine kapatıldığımız veyakapandığımız nice çıkmazlar olan
Kabile, mezhep, milliyet, cemaat,hizip/parti gibi hapishaneler sebeiyle
Evrensel bir İslami dile, siyasalbir dile sahip değiliz, bu sebeple ancak içinde bulunduğumuz halin penceredenbakabiliyoruzElbette ki tek bir çerçevedenbakılınca
Yanılgılarımız ziyadesiyle oluyor vetarihsel olaylara
Hem içerden ve hem de dışarıdanbakabilecek bir nüfus yeteneğinden yoksunuz
Dini hayat her durumda romantik birduyarlılık içerisinde şekillendiği için aklılarla değil, söylencelerle dinihayatımızı sürdürüyoruzKitleler büyük ölçüde akılla değil
Geleneğin sözlü yorumuna bağlı birdin algısı içindeler
Bilinç ufkumuzun tek boyutlu olduğuiçin güncel tartışmaların tarihsel boyutlarına aşina değiliz
Riyakârlık temelinde gelişenemperyal/küresel politikalar karşısında pişmanlık duyabileceğimiz tercihleryapıyoruzMüslüman halklara ve toplumlara
Büyük ve derin acılar, büyükyıkımlar pahasına çıkar amaçlı
Değişimler dayatılıyor, Toplumlarımızdason dönemde Türkiye’de görüleceği üzere
Özellikle genç kuşaklarseküler-neoliberal düşüncenin/kavramların uygulamaların İslam toplumundakarşılık bulunmadığı bilmiyorEmperyal himayeye/vesayete/ilgiye
Mazhar olabilmek için bütün yıkımlarkarşısında hala
Sessizliğimizi korumaya devam ediyoruz,kendimizi sorgulayabilecek dürüstlüğü
Sahiciliği, safiyeti ve masumiyetine yazık ki şimdilik bütünüyle kaybetmiş kanaatine dönüşmekteyizBüyük çaplı yapısal dönüşümler
Yapılanmalar, tasavvurlar yerinefolklorik, kozmetik
Duygusal, romantik, nostaljik,milliyetçi, popülist, sağcı, hoşgörücü
Muhafazakâr hizmetler yoluyla kendimizikanıtlamaya çalışıyoruz, fakat bir çok meseleyi de görmezden geliyoruz
Mustafa CİLASUN