Orjinal boyutu icin tiklayin 720x475px and 80KB.

Ne olur acımasız olma
Sabahlara denk kalbimi hüzünle soldurma
Ruhumdan sadır olacak acıları hicrana muhtaç bırakma


Gözlerim nehir olsa
Gönlüm acılar içinde kavrularak yansa
Kalbimin sahibi yalnızlı
ğ
ımda mütemadiyen anı soracaksa


Ne vakit ayılacağım
Ruhumun ikmalinden neleri bulaca
ğ
ım
Kalbimin perdelerinden sıyrılıp a
şka mı bağlı kalacağ
ım


Nedir sürükleyen umutlar
Baharın bereketinden sadır olan salkımlar
Hazanı anlatan bahtı karalar anla
şılmak için ağ
layanlar


Sımsıcak nağmeler karşımda
Gönül seviyorsa neyleyim sever her ya
ş
ta
Tambura vurduran a
ş
kta ve güfteyi yaptıran o cenahta


Gel ne olur yargısız gel
Tarumar olan saçlarının hicranıyla ok
ş
uyor yel
Gönül yelpazende bitsin artık kalbini solduran her keder


Benim gibi özlesen bilirdin
Hasretin dirli
ğ
inden sökün eden hüznü çekerdin
Kuruyan yüre
ğ
ime bir damla süruru çok görmez gelirdin


Bilirim an ve zaman çağırır
Davetin ba
ğrından hicrani şarkılarla eleme eriş
ir
Kim idrake gebedir ve anlamak için çileleri güftele
ş
tirir


Ne kadar mısralar yazsam da
Şiir yanıklığında buğulanıp akan yaş
lara bulansam da
Sen olmayacaksın kar
ş
ımda ve kalbimi titreten hıçkırıkla


Dinleme olsun boş ver
Birli
ğin nağ
melerinde sen mütemadiyen bir dostol
Kalbi serencamımdaki serzeni
ş
lerime artık durma yol verMustafa CİLASUN