Click this bar to view the original image of 720x478px and 42KB.
Maddiliğe gömülmüş

Bir insan, öldürücü silah hükmündedir

Şavaşın en büyüğü içerde yapılması gerekirken, bu dışarıya saldırıyor

Doğduğu evreni yabancı görüyor, kendinden olmayan herkesi bir rakip ve tehlike görüyorKendi içselliğimizde

Dengeyi aramak ve bulmak durumundayız

İnsanın yatay ve dikey tarihlerini bir bütünlük içinde kurmalıyız

Onu ne sadece manevilik içinde tutmak, ne de maddiliğe gömmek zorundayız
Klasik felsefede

İnsanın yatay ve dikey kesiştiği noktaya bir gül oturtulur

Bu mükemmeliyet noktadıdır, bir zemine basarak zimle ve sabırla yükselmek

Yeryüzü gerçeğini unutmadan göğe yükselmenin en tabi nişanesi ve irfanniyet olgusudurÇağdaş insanın

Zannedersem en ayırıcı özelliği sahiplenmektir

Modern insan, maddi imkanlar nispetinde ancak kendini var hisseder

Sahip olduğun kadar varsın zehabı üzerine güç ve kuvvet adına varlığından vazgeçer
Peygamber

Haber getiren demektir

Haberi getiren ve ona kulak olan, onun hallerine bakar ve gözlemler

Duyan ve görmeyen şahıs, haberi, hakikati/hayatı yapar ve bu minval üzere gider

Ananevi eğitim üç aşamalıdır, ilme’l yakin, ayne’l yakin, hakka’l yakindır, el hak bilinmelidirİnsan, Rabbinin

Öğretmenliğinde öğrenciliğini yaşadığında kamil olur

Kulağa ve gözüne düşeni kalbine indirir, kalbi bir rahme dönüşür ve orada doğum gerçekleşir

Duyulan, gözlemlenen ve üzerinde düşünülen şey marifetullaha inkılap eder; marifetullahtan muhabbetullah hasıl olurMustafa CİLASUN